งานอบรมสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี August Series 2020

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ร่วมกับ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) กำหนดจัดงานอบรมสัมมนา eGovernment Forum 2020, Digital HR Forum 2020, Big Data & Cloud Computing 2020, และ Digital Business Solutions Summit 2020 ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2020 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 2-4 ชั้น และ 5-7 ชั้น โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ จัดขึ้นเพื่อเพื่อเป็นแนวทางการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทย ให้มีการขับเคลื่อนและแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม ในการให้บริการที่มุ่งประชาชนเป็นศูนย์กลาง เน้นการบริการข้อมูล มีการพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ ๆ และการบริการที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ (citizen driven) ในส่วนของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้ก้าวทันและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของ Digital Economy เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ที่ดิจิทัลเทคโนโลยีจะเข้ามาปฏิวัติทั้ง workplace และ workforce รวมถึงเป็นเวทีในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการให้บริการลูกค้า การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.augustseries.com ตั้งแต่วันนี้ – 14 สิงหาคม สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พิมพ์ภัสรา 02-661-7750 #221 หรือ Line Official @dugathailand