Author Archives: duga

มาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ” DUGA Live Conference : The Government’s As-a-Service Future-NextGov

 สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย DUGA Live Conference : eGovernment Forum ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 100 ที่เท่านั้น)https://us06web.zoom.us/webinar/register/2416690019581/WN_4awcZHYiQb-_eW3UVkNr9w   Agenda 13.30 – 14.10 : The Government’s As-a-Service Future-NextGov ภาครัฐแห่งอนาคต รูปแบบในการบริหารประเทศต้องคำนึงถึงการจัดหาบริการต่างๆ บนคลาวด์แบบครบวงจร ผ่านการบริการดิจิทัล เพิ่มความสามารถ ขนาดและรูปแบบของการให้บริการใหม่ๆ และย่นระยะเวลาในการส่งมอบบริการดิจิทัลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ราบรื่น การบริหารประเทศในรูปแบบไซโลจะหมดไปได้ไหม ในอีกไม่นานจากนี้ โดย คุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)   14.10 – 14.30 : Be Ready for the Future-NextGov เตรียมความพร้อมสู่ยุค Future-NextGov ด้วยการสร้างประสิทธิภาพการทำงานให้ได้ประสิทธิผลสูงสุดสำหรับองค์กร เพื่อก้าวสู่บูรณาการด้านการให้บริการทั้งด้านการให้บริการประชาชน และการให้บริการพนักงานภายในองค์กรที่ช่วยตอบโจทย์ยุค Future-NextGov […]

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ” DUGA Live Conference : Keys to Sustainable Security Strategy ”

  สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย DUGA Live Conference : Privacy & Security ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น.   ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 100 ที่เท่านั้น) https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_gcIBuBS4Snuo3qvZdmscXQ   Agenda 13.30 – 14.10 : Keys to Sustainable Security Strategy โดย ดร.กิตติ โฆษะวิสุทธิ์ กรรมการและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร 14.10 – 14.50 : Why Segmentation Should Be Your Starting Point for Zero Trust โดย คุณ Jocelyn Chan Enterprise Security Leader, Akamai […]

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญร่วมงานสัมมนา IBM Solutions Summit, Powered by IBM Partners งานใหญ่ครบรอบ 70 ปี IBM Thailand

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา IBM Solutions Summit, Powered by IBM Partners งานใหญ่ครบรอบ 70 ปี IBM Thailand [17 ส.ค. 2022 เวลา 9.15 น. – 15.30 น.] จากความมุ่งมั่นของ IBM Thailand ตลอดมากว่า 70 ปีที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย คือการยึดความสำเร็จของลูกค้าและพันธมิตรในแบบ Co-Creation ทาง IBM Thailand จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรเกือบ 20 รายจัดงาน IBM Solutions Summit ประจำปี 2022 ในครั้งนี้ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ The New Era of Sustainable Business Underpinned by AI & Hybrid Cloud […]

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ” DUGA Live Conference : The Myth of PDPA Implementation & communication ”

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย DUGA Live Conference : Privacy & Security ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 100 ที่เท่านั้น) https://us06web.zoom.us/webinar/register/9016600143563/WN_hbMaSNnCQIWaW1ZvupP3mQ Agenda 13.30 – 14.10 : The Myth of PDPA Implementation & communication ตระหนักแต่ต้องไม่ตระหนก ตื่นตัวแต่ไม่ใช่ตื่นตูม ประชาชนเข้าใจในสิทธิของตนเองในฐานะเป็นเจ้าของข้อมูลแล้วหรือยัง? ขนาดไหน? อย่างไร? การสื่อสารให้ถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่คลุมเครือ ไม่สับสน ไม่ต้องตีความ จะลดสภาวการณ์ความอลหม่านแห่งการร้องเรียน เมื่อพระราชบัญญัติ PDPA นี้บังคับใช้เต็มรูปแบบได้ การสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องให้กับสังคมเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มยุรี ศรีกุลวงศ์ คณะกรรมการ Digital Economy & E-commerce สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 14.10 – 15.30 : […]

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ” DUGA Live Conference : Emerging Business Models AI/ML and IoTs Power Digital Enterprise”

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย DUGA Live Conference : AI & IOT Summit ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น.   ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 100 ที่เท่านั้น) https://us06web.zoom.us/webinar/register/3416593323856/WN_dizfjUvMQSya5JvDscy9gQ   Agenda 13.30 – 14.10 : Emerging Business Models AI/ML and IoTs Power Digital Enterprise แค่นำ AI/ML และ IoTs โมเดลมาใช้กับธุรกิจ ก็ประสบความสำเร็จแล้ว จริงหรือไม่? ความกังวลที่มาพร้อมกับกระแส digital disruption แน่นอนว่าในยุค data economy สิ่งที่ขับเคลื่อนให้ AI โดยเฉพาะ ML ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคือข้อมูล คำถามสำคัญยิ่งกว่าคือ เราสามารถนำข้อมูลที่มีมากมายมหาศาล มาจากทุก device ไปให้ AI ML เรียนรู้เพื่อสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ได้อย่างไร และอย่างมีจริยธรรม โดย ดร.นน อัครประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ […]

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ Cloud Software เพื่อการพลิกโฉมธุรกิจ SME ในวันนี้อย่างยั่งยืน

การจะพลิกโฉมทางธุกรกิจที่ประสบความสำเร็จนั้น ย่อมต้องอาศัยทางเลือกและแนวทางที่เหมาะสมกับความต้องการ ปัญหา และขนาดของธุรกิจ ทุกวันนี้หลายบริษัทเล็งเห็นประโยชน์ของคลาวน์ แอพพลิเคชั่นมากขึ้น SAP S/4HANA Cloud จึงเป็นระบบปฏิบัติการเจนเนอณ์เรชั่นใหม่ ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ SME โดยเฉพาะ เชิญร่วมค้นหาคำตอบ และทำความรู้จักกับ  SAP S/4HANA Cloud ในงานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ Cloud Software เพื่อการพลิกโฉมธุรกิจ SME ในวันนี้อย่างยั่งยืน ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน เวลา 10:00 – 11:00 น. ลงทะเบียนวันนี้ที่ : https://webinars.sap.com/th/sap-publiccloud-webinar/en/registration.aspx?source=duga หากท่านใดกำลังมองหาทางเลือกในการพลิกโฉมทางธุรกิจ ห้ามพลาด!! สำรองที่นั่งฟรีได้วันนี้! รับจำนวนจำกัด!

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ SAP Intelligence Enterprise Series: Creating a Sustainable Healthcare Future

ขอเชิญรับฟังสัมมนาเพื่อทราบว่าการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดูแลสุขภาพแบบเน้นคุณค่าให้กลายเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพอัจฉริยะทำอย่างไร ? ทั้ง 4 หัวข้อจากทาง SAP ฟรี! ไม่มีค่าใช่จ่าย ( Online Webinar )   ลงทะเบียน Part 1 : https://webinars.sap.com/…/sap…/en/registration.aspx ลงทะเบียน Part 2 : https://webinars.sap.com/…/sap…/en/registration.aspx ลงทะเบียน Part 3 : https://webinars.sap.com/…/sap…/en/registration.aspx

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ “How to Strengthen Privacy & Cybersecurity for a Hybrid Work Environment”

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย DUGA Live Conference : How to Strengthen Privacy & Cybersecurity for a Hybrid Work Environment ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น) https://zoom.us/webinar/register/6016479333342/WN_8PxrOcD1RDGvA8fBdHHU8A Agenda 13.30 – 14.10 : How to Strengthen Privacy & Cybersecurity for a Hybrid Work Environment โดย คุณวรรณวิทย์ อาขุบุตร ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   14.10 – 15.30 : Defending your Crown […]

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ” ASUS x Microsoft Webinar “

ASUS ได้ร่วมมือกับ Microsoft ประเทศไทยจัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อเรื่อง “ก้าวสู่ความท้าทายสำหรับการทำงานแบบไฮบริด ตอบโจทย์องค์กรยุคใหม่ด้วย Windows 11 Pro” เพื่อเรียนรู้ถึงแนวทางที่ดีที่สุดในการบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ของพนักงานท่ามกลางการทำงานแบบ Hybrid Work ทั้งจากที่ทำงานและที่บ้านของพนักงาน โดยใช้เครื่องมือจาก Microsoft ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2022 เวลา 14.00 – 15.00 น.   ลงทะเบียนฟรี ! ได้ที่นี่ : https://zoom.us/webinar/register/3616466254024/WN_ZckhlHM6R1u2u736lPzDiQ