งานอบรมสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี November Series 2020

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ร่วมกับ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) กำหนดจัดงานอบรมสัมมนา Thailand local government Summit 2020, eLogistics Summit 2020, Robotics Summit 2020, และ Privacy & Security Summit 2020 ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 5-7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ ท้องถิ่นและบริการประชาชนคือหัวใจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท และใกล้ชิดประชาชนสูงสุด นวัตกรรมเพื่อมุ่งไปสู่ท้องถิ่นดิจิทัล รวมทั้งจะยกระดับศักยภาพระบบโลจิสติกส์ จากภาคอุตสาหกรรมสนับสนุนฐานอุตสาหกรรมเดิมและอุตสาหกรรมอนาคตให้เป็นฐานสร้างรายได้ใหม่ของประเทศ จุดหมายใหม่หลังสถานการณ์โรคระบาด ที่คงยังไม่จบ Hyperautomation คือเทคโนโลยีที่กำลังต่อคิวเข้ามา การรวมตัวกันของระบบ machine learning , artificial intelligent จะเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจและการทำงานอัตโนมัติ ท้ายที่สุดความเชื่อมั่น และเชื่อใจในโลกดิจิทัล คือ ปราการด่านสำคัญที่จะชี้ชะตาว่า digital economy จะพัฒนาการไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่ ในโลกที่วิถีเดิมได้ถูกทลายราบลง และดิจิทัลเทคโนโลยีได้เข้ามาแทนที่ในทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เราต้องสร้างให้ “โลกเสมือนจริง”เป็น “โลกจริง” ให้ได้ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.novemberseries.com
ตั้งแต่วันนี้-12 พฤศจิกายน 2563 สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พิมพ์ภัสรา 02-661-7750 #221 หรือ Line Official @dugathailand