งานอบรมสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี September Series 2020

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ร่วมกับ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) กำหนดจัดงานอบรมสัมมนา Education ICT Forum 2020, Healthcare Technology Summit 2020, AI&IoT Summit 2020, และ Smart City Summit 2020 ในวันที่ 28-29 กันยายนนี้ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 และ 5-7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ พื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการศึกษา ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน และด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่าง AI&IoT ที่เข้ามามีบทบาทด้านเทคโนโลยีของเรามากขึ้น เนื่องจากการพัฒนาทั้ง 2 สิ่งนี้จะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยและความสะดวกสบายของมนุษย์มากขึ้น รวมถึงในภาคอุตสาหกรรมก็จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำในด้านการผลิต เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.aprilseries.com ตั้งแต่วันนี้ – 11 กันยายน สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พิมพ์ภัสรา 02-661-7750 #221 หรือ Line Official @dugathailand