ภาพบรรยากาศงาน Executive Breakfast Forum EP. 4: The Future of Healthcare is Data

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กระทรวงสาธารณสุข (MOPH) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัล (DUGA) ได้จัดกิจกรรม Executive Breakfast Forum EP. 4: The Future of Healthcare is Data ณ ห้อง Ballroom ชั้น โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากดร. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มาบรรยายอย่างละเอียดในเรื่องของสถานการณ์โรคระบาดที่นับเป็นวิกฤติด้านสาธารณสุขครั้งร้ายแรงอีกครั้งของมนุษยชาติ ก่อให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข ทำให้เราต้องตระหนักว่าโลกแห่งความไม่แน่นอนที่เราเตรียมรับมือจาก technology disruption นั้น เมื่อผนวกเข้ากับ heath disruption พร้อมกันทั่วโลกนั้น แรงสั่นสะเทือนนี้ทวีคูณเพียงใด จากที่เราต้องรับมือกับความท้าทายนานัปการทางด้านการแพทย์ สาธารณสุข ปกติที่ประชากรโลกเพิ่มมากขึ้น อายุขัยยืนยาวขึ้น ประชาชนคาดหวังได้รับการดูแลสุขภาพที่เป็นเลิศมากขึ้น จะรับมือกับปัจจัยท้าทายแห่งปัจจุบันและอนาคตเหล่านี้ได้นั้น “ข้อมูลคือหัวใจ” ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากผู้บริหารโรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ เข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 48 หน่วยงาน จำนวน 48 ท่าน