ภาพบรรยากาศงาน Jump Start Camp X Campus Ads Idea Contest 2020

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม (MHESRI) และ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ร่วมกับ 15 บริษัทชั้นนำระดับประเทศ พร้อมทั้งนักศึกษา 90 ทีม จาก29 มหาวิทยาลัยที่ผ่านเข้าสู่รอบที่ 
ได้มีโอกาสปรับปรุง แก้ไขผลงานร่วมกับแบรนด์ของตน ก่อนลงมือถ่ายทำผลงานจริง ในวันที่ 24 ตุลาคม 2563 
ณ อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม