ภาพบรรยากาศงาน November Series 2020

November Series 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ร่วมกับสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ได้ร่วมมือกันจัดโครงการนี้เพื่อผลักดันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศให้เป็นที่ใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้น สอดรับกับโลกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

งานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ประกอบไปด้วย

  • Thailand Local Government Summit 2020 ภายใต้ธีม Inspiring Innovative Smart Local Government กล่าวถึง ฉากทัศน์ใหม่ประเทศไทย ท้องถิ่นจะอยู่ตรงไหน นวัตกรรมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและบริการประชาชนคือหัวใจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท และใกล้ชิดประชาชนสูงสุด นวัตกรรมเพื่อมุ่งไปสู่ท้องถิ่นดิจิทัลจึงมีความสำคัญยิ่งในการพัฒนาพื้นที่และครองใจประชาชน
  • eLogistic Summit 2020 ภายใต้ธีม Reshaping Logistics to Transform Business Value กล่าวถึง ถึงเวลาจะยกระดับศักยภาพระบบโลจิสติกส์ จากภาคอุตสาหกรรมสนับสนุนฐานอุตสาหกรรมเดิมและอุตสาหกรรมอนาคตให้เป็นฐานสร้างรายได้ใหม่ของประเทศ แนวทางและยุทธศาสตร์คืออะไร
  • Robotic Summit 2020 ภายใต้ธีม Accelerating to Hyperautomation After Pandemics กล่าวถึง หมุดหมายใหม่หลังสถานการณ์โรคระบาด ที่คงยังไม่จบ และจะตามมาอีก Hyperautomation คือเทคโนโลยีที่กำลังต่อคิวเข้ามา การรวมตัวกันของระบบ machine learning , artificial intelligent จะเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจและการทำงานอัตโนมัติให้ก้าวกระโดดต่อไปอีก
  • Privacy & Security Summit 2020 ภายใต้ธีม Trusted Digital Economy in the Next Normal กล่าวถึง ความเชื่อมั่น และเชื่อใจในโลกดิจิทัล คือ ปราการด่านสำคัญที่จะชี้ชะตาว่า digital economy จะพัฒนาการไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่ ในโลกที่วิถีเดิมได้ถูกทลายราบลง และดิจิทัลเทคโนโลยีได้เข้ามาแทนที่ในทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เราต้องสร้างให้ “โลกเสมือนจริง”เป็น “โลกจริง” ให้ได้