สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญทุกท่านรับฟังบรรยายในหัวข้อ “The Next Generation: Diverse Perspectives”

องค์กรต่าง ๆ ในปัจจุบันต้องการปรับปรุงสถาปัตยกรรมข้อมูลระบบไอทีให้ทันสมัย   เพื่อให้ทันกับความต้องการของข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ เพิ่มมากขึ้น โดย 98% ของ บริษัทที่วางแผนที่จะใช้ Cloud หลายตัวภายในปี 2564 มีความจำเป็นในการปรับปรุงสถาปัตยกรรมข้อมูลให้ทันสมัย  ซึ่งแบ่ง แบบ silo ให้มุมมองเดียวของข้อมูลที่เป็นระเบียบและอยู่ภายใต้การควบคุมไม่มีความชัดเจนมากพอ เชิญรับฟังการบรรยาย เพื่อคิดค้นวิธีการดำเนินธุรกิจข้อมูลและ AI แบบใหม่ที่มีการออกแบบและพัฒนาบริการระดับโลกของไอบีเอ็ม เพื่อความคล่องตัวและความสามารถในการทำงานร่วมกัน และเรียนรู้ว่าการอัพเกรดบริการปัจจุบันของคุณทำได้อย่างไรด้วยโซลูชั่น Cloud Pak for Data และเทคโนโลยีด้าน Data & AI จากไอบีเอ็ม