สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญทุกท่านรับฟังบรรยายในหัวข้อ “AI-Powered Data Webinar – How you can get more from your Data ? “

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล  และการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดทั่วทั้งองค์กรโดยการนำ AI มาประยุกต์เข้ากับข้อมูล การใช้ประโยชน์จากพลังของข้อมูลผ่าน AI  

จะช่วยให้สามารถปลดล็อกคุณค่าของข้อมูลเชิงลึกขององค์กรในทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การดำเนินการเบื้องหลังไปจนถึงการดำเนินงานเพื่อการตลาด

เรียนเชิญข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ เพื่อเรียนรู้วิธีเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลในองค์กร พร้อมการขับเคลื่อนด้วย  AI   ในแนวคิดและวิธีการเกี่ยวกับข้อมูล ในแง่มุมของ

  • การจัดการข้อมูล
  • การบูรณาการข้อมูลและการกำกับดูแล
  • Datawarehouse หรือคลังข้อมูลและแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูล

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทยฯ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ใน วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 – 11.00 น. ผ่าน Live Webinar ฟรี!

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายและกรอกแบบสอบถาม 30 ท่านแรกรับ Lunch Box Set ฟรี

https://bit.ly/3w0F8f2