สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญทุกท่านรับฟังบรรยายในหัวข้อ “PDPA Operation Excellence”

ท่านมีเวลาเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมเพื่อให้เกิด Data Privacy ภายในองค์กรของท่าน และ สามารถตอบโจทย์เรื่อง Consent Enforcement สำหรับกฎหมาย Thailand PDPA ที่จะเกิดในอนาคต เพราะระบบต่าง ๆ ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ต้องได้รับความคุ้มครอง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลร้องขอเช่นกัน

 

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทยฯ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ ” PDPA Operation Excellence ”  ใน วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น. ผ่าน Live Webinar ฟรี!

 

        โดยมีเนื้อหาสำคัญในงาน คือ :

  • ระบบเว็บแอพพลิเคชั่นกลางที่เชื่อมต่อกับระบบ “Consent Management Platform (OneTrust)” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ บริษัท  เพื่อ บันทึก และแก้ไขข้อมูล การยินยอมให้จัดเก็บ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Consent) ของผู้ให้ข้อมูล (Data Subject)
  • SecuPi เครื่องมือสำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) เพื่อให้เกิดความมั่นใจและง่ายต่อการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร สอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลทั่วโลก เช่น GDPR, CCPA, Australia Privacy Principle, Brazil’s LGPD, 

Canada’s PIPEDA, India’s Personal Data Protection Bill, Japan’s APPI, Mexico’s Federal Data Protection Law, , Philippines Data Privacy Act , HIPAA,, PII, PCI DSS, SOX เป็นต้น

  • Thales Data Security Platform เป็น Solution ที่ทำหน้าที่ป้องกันข้อมูลให้มีความปลอดภัย โดยการทำ Data Encryption, Tokenization และ Data Masking ไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้น จะเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อองค์กร ข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พรบ. คุ้มครองส่วนบุคคล ที่ถูกจัดเก็บอยู่ในเครื่องแม่ข่าย ฐานข้อมูล หรือในระดับแอพพลิเคชั่น ทั้งบน On-Premise และ On-Cloud

 

 

**ลงทะเบียนวันนี้รับฟรี  แผ่นแปะช่วยลดการสะสมเชื้อโรคในจุดสัมผัสร่วม ฆ่าเชื้อได้ถึง 99.99%ให้คุณปลอดภัยทุกเวลา เพราะเราห่วงใยคุณ**

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 50 ที่เท่านั้น)