สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “Fast-Track Your Data and AI Towards Business Success”

ใกล้เข้ามาแล้วกับการบังคับใช้ในเรื่อง”การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งจะถูกบังคับในปี 2564 นี้ สิ่งหนึ่งที่ควรเริ่มทำเป็นอันดับแรก คือการกำหนดเชิงนโยบายด้านข้อมูล และการสร้างวิธีการดูแลบริหารจัดการ หรือที่เรียกว่า Data Governance 

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “Fast-Track Your Data and AI Towards Business Success” ในวันพฤสบดีที่ กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. ผ่าน Live Webinar ฟรี!  ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 100 ที่เท่านั้น)

ลงทะเบียนที่นี่

https://zoom.us/webinar/register/WN_FmsfFkuHRTiy95e1-V798g

 

Agenda

09.30 – 09.45 : Modernize iSeries Data Integration

09.45 – 10.15 : Secrets To Success: Accelerating Your Big Data And AI in A Post-Pandemic World

10.15 – 10.45 : Integration Modernization For Your Multi Cloud

10.45 – 11.15 : Data Integration And Ingestion In The Data Value Chain

11.15 – 11.45 : How To Achieve Comprehensive Data Protection And Governance

11.45 – 12.15 : Moving at The Speed of Business – How to Accelerate Your Journey to Data and AI