อุปนายกสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย คุณสุภาวดี ตันติยานนท์ ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในกรรมการตัดสินผลงานโครงการ X Campus Ads Idea Contest 2020

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคมที่ผ่านมา อุปนายกสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย คุณสุภาวดี ตันติยานนท์ ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในกรรมการตัดสินผลงานโครงการ X Campus Ads Idea Contest 2020 ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น โรงแรมแกรนด์เซนเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 โดยจำนวนทีมที่สมัคร 1,192 ทีม กว่า 58 มหาวิทยาลัย และจำนวนทีมที่เข้ารอบ Final จำนวน 25 ทีม 16 มหาวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์การตัดสินจากคุณภาพในการผลิตและความคิดสร้างสรรค์ประเด็นในการนำเสนอสอดคล้องกับแนวคิดของโจทย์การไวรัลออนไลน์ของคลิปและการนำไปใช้ได้จริงของผลงาน ซึ่งทำให้น้อง ๆ ได้นำคำติชมจากคณะกรรมการทุกท่าน และผู้สนับสนุนโครงการ นำไปปรับปรุงแก้ไขในอนาคต เมื่อลงมือทำปฏิบัติงานจริง ก็จะทำให้น้อง ๆ ที่เข้าร่วมประกวดในโครงการได้นำไปปรับใช้ในภายภาคหน้า