สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ “Accelerating the Pace: The Impact of Covid 19 on Digital Infrastructure”

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย DUGA Live Conference : Accelerating the Pace: The Impact of Covid 19 on Digital Infrastructure

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น.

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 50 ที่เท่านั้น)

https://zoom.us/webinar/register/3516454261961/WN_7R2dwDDdQ-SPsky6xKSQgw

 

Agenda

13.30 – 14.10 :   Accelerating the Pace: The Impact of Covid 19 on Digital Infrastructure

เมื่อโควิดมาเยือน โลกทั้งใบก็แทบจะต้องเคลื่อนทุกองคาพยพจากโลกกายภาพไปสู่โลกดิจิทัล ระดับการใช้งานผ่านเครือข่ายและโครงสร้างดิจิทัลได้เพิ่มทวีอย่างมหาศาลในอัตราเร่ง

ในฐานะที่ได้ริเริ่มการประมูล 5G เป็นประเทศแรกของอาเซียน 5G โอกาส ก้าวเร่ง ประเทศไทย ได้เร็วขนาดไหน?

โดย คุณสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 

14.10 – 14.50 : “Kintone” Hybrid Workplace for eGovernment

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้รูปแบบของการทำงานเปลี่ยนแปลงไปอยู่บนพื้นฐานของดิจิทัลมากขึ้น และเพื่อให้การทำงานสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย

โซลูชั่นทางเลือกสำหรับการจัดทำ จัดเก็บ วิเคราะห์ และอนุมัติเอกสารในรูปแบบของออนไลน์จึงมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการทำงานในรูปแบบ work from home และ hybrid working

โดย คุณน้ำยา วายุภาพ Thai Representative Office จาก Cybozu, Inc. และ คุณณัทพิสิษฐ์ เตี้ยบัวแก้ว Senior Products Sales Engineer จาก Material Automation

 

14.50 – 15.30 : ขับเคลื่อนคลื่นดิจิทัลลูกใหม่ กับ “Modernization with Unified Workspace”

อุตสาหกรรมดิจิทัล เติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างมีนัยสำคัญ ในช่วงการระบาดของ COVID-19 เห็นได้ชัดจากเกิดขึ้นของธุรกิจดิจิทัลใหม่มากมาย มิใช่เฉพาะภาครัฐหรือภาคเอกชนขนาดใหญ่

ชาวไทยหลายล้านคนเริ่มคุ้นชินกับการใช้อีคอมเมิร์ซ การรับข่าวสาร ความบันเทิง ธุรกิจการจัดส่งสินค้า แม้กระทั่งภาคการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมรูปแบบใหม่ ความสัมฤทธิ์ผลที่ต้องอาศัย

การเชื่อมต่อบรอดแบนด์หรือการเข้าถึงคอมพิวเตอร์จากที่บ้าน ล้วนนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงหลากมิติ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีชาวไทยถูกทิ้งไว้ข้างหลังคลื่นแห่งดิจิทัลลูกนี้ ถึงเวลาที่เราจะ ขับเคลื่อนคลื่นดิจิทัลลูกใหม่

กับ Modernization with Unified Workspace

โดย คุณกิตติคุณ ดอนศรีแก้ว Client Solutions Technologist, Senior Principal Engineer, Dell Technologies