สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ “Health Information Exchange Platform: Primary Care in Action”

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย DUGA Live Conference : Health Information Exchange Platform: Primary Care in Action

ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น.

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 100 ที่เท่านั้น)

https://zoom.us/webinar/register/5216439577635/WN_p2fZpUceR72Fhw3_OK2PPg

 

Agenda

13.30 – 14.10 : Health Information Exchange Platform: Primary Care in Action

โจทย์ใหญ่ของทุกประเทศและของโลก สาธารณสุขพื้นฐานทั่วหน้า ทั่วถึง เท่าเทียม ซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศลำดับต้นๆ ของโลกที่มีการจัดการระบบ Primary Care ได้ดี แน่นอนว่าการเชื่อมต่อข้อมูลประชาชนคือเส้นเลือดใหญ่ที่จะทำให้ Primary Care นี้เดินหน้าต่อได้อย่างทรงประสิทธิภาพทั้งในมิติการรักษา และยั่งยืนในมิติงบประมาณ เราจึงต้องมี Platform เพื่อเชื่อมข้อมูลประชาชนทั้งหมดเข้าด้วยกัน

โดย นพ.ไพฑูรย์ อ่อนเกตุ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลกำแพงเพชร


14.10 – 14.50 : Enabling the Latest Advances in Patient Care While Protecting Against Cyber Attacks

โดย ดร.รัฐิติ์พงษ์ พุทธเจริญ Senior Manager Systems Engineering Fortinet Thailand


14.50 – 15.30 : Eliminate Data Loss – Eliminate Ransomware

ในยุคปัจจุบันที่ข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกองค์กร โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมด้านสาธารณสุข และโรงพยาบาล ที่สามารถนำข้อมูลต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแง่มุมต่าง ๆ ฉะนั้นแล้วการเตรียมความพร้อมในการปกป้องข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับทุกองค์กร เพื่อให้การใช้งานข้อมูลสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง และลดการสูญเสียข้อมูลให้ได้มากที่สุด กรณีที่เกิดจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่ทำให้ระบบหรือการเรียกใช้ข้อมูลมีปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยคุมคามจาก Ransomware ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่สร้างความเสียหายรุนแรงให้กับหลาย ๆ องค์กร

โดย คุณธัช ทองจุไร Senior System engineer Veeam Software