สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ “Cyber Resilience – Secure Backups Against Ransomware”

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “Cyber Resilience – Secure Backups Against Ransomware”

ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 100 ที่เท่านั้น)

https://zoom.us/webinar/register/4016366292890/WN_G08dsb8xTDKKc3qqQrguhA

Cyber attack ในยุคปัจจุบันมีอัตราการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากธุรกิจในประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิตอล ข้อมูลภายในจึงมีความสำคัญอย่างมากและหากมีบุคคลเจตนาร้ายจากภายนอกที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ก็เปรียบเสมือนการจับองค์กรเป็นตัวประกัน ดังนั้นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงคือการทำให้ข้อมูลขององค์กรมีความปลอดภัย และพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเข้ามา

           Webinar ครั้งนี้จะสรุปถึงรูปแบบภัยคุกคามและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้ทุกองค์กรตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องข้อมูล ที่ไม่ใช่เพียงแค่การมีแผนการสำรองข้อมูลที่ดี แต่ต้องมี Solutions สำหรับรับมือในกรณี Worst case ที่ข้อมูลขององค์กรถูกเข้าถึงได้ และเพื่อให้ธุรกิจกลับมาดำเนินต่อเนื่องได้อย่างอย่างรวดเร็ว ไม่ให้ข้อมูลขององค์กรต้องถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเรียกค่าไถ่และทำให้ธุรกิจต้องหยุดชะงักลง

 

Agenda

14:00 – 14:05 : Vintcom Welcome & Greeting

By Mr.Pisit Supataradit, Sales Director of Vintcom Technology Public Company Limited

14:05 – 14:20 : Opening Keynote on Cyber Resilience

By Assoc. Prof. Dr.Thanachart Numnonda, Executive director of IMC Institute

14:20 – 14:50 : • Cyber-Kill Chain

  • Human Operate Ransomware
  • Scenario Use Case From I-SECURE

By Mr.Weerayut Phroedphrao, Advisor of I-SECURE Company Limited

14:50 – 15:10 : Pure Storage: SafeMode Snapshot and Rapid Recovery

  • Overview Pure Storage
  • How Pure Storage can protect data agaist Cyber Attack

By Mr.Phinit Laorungruangdech, System Engineer of Pure Storage Thailand

15:10 – 15:15 : Summary Webinar

By Miss Rampa Manoonsin, Country Manager of Pure Storage Thailand

15:15 – 15:30 : Question and Answer