สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ “An AppSec Hero, Level Up Your F5 WAAP Then, Stop The Bots!”

ในปัจจุบัน หลากหลายธุรกิจกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจาก Web Attack – ที่มุ่งเน้นโจมตีข้อมูลและแอพพลิเคชั่นขององค์กร สร้างความเสียหายเป็นจำนวนหลายพันล้านบาทในแต่ละปี Exclusive Networks (Thailand) และ F5 Networks ร่วมกับ Metro Systems Corporation Plc. ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ “An AppSec Hero, Level Up Your F5 WAAP Then, Stop The Bots!” ที่จะชี้ให้เห็นถึงภัยคุกคามจากภัยคุกคามไซเบอร์ซีเคียวริตี้ และการนำโซลูชั่นของ F5 คือ Application Security Manager (ASM) เข้ามารับมือจัดการกับภัยคุกคามนี้ได้อย่างไร

โดยงานสัมมนาออนไลน์จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านทาง Microsoft Teams ท่านสามารถเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ได้โดย scan QR Code หรือคลิกด้านล่างเพื่อลงทะเบียน

https://link.absolutealliances.com/cb/c/5993/162/e0007wg/2c0c3b4/F/F/F/F