Category Archives: ข่าว

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “Fast-Track Your Data and AI Towards Business Success”

ใกล้เข้ามาแล้วกับการบังคับใช้ในเรื่อง”การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งจะถูกบังคับในปี 2564 นี้ สิ่งหนึ่งที่ควรเริ่มทำเป็นอันดับแรก คือการกำหนดเชิงนโยบายด้านข้อมูล และการสร้างวิธีการดูแลบริหารจัดการ หรือที่เรียกว่า Data Governance  สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “Fast-Track Your Data and AI Towards Business Success” ในวันพฤสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. ผ่าน Live Webinar ฟรี!  ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 100 ที่เท่านั้น) ลงทะเบียนที่นี่ https://zoom.us/webinar/register/WN_FmsfFkuHRTiy95e1-V798g   Agenda 09.30 – 09.45 : Modernize iSeries Data Integration 09.45 – 10.15 : Secrets To Success: Accelerating Your Big Data And AI in A Post-Pandemic World 10.15 – 10.45 […]

อุปนายกสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย คุณสุภาวดี ตันติยานนท์ ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในกรรมการตัดสินผลงานโครงการ X Campus Ads Idea Contest 2020

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคมที่ผ่านมา อุปนายกสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย คุณสุภาวดี ตันติยานนท์ ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในกรรมการตัดสินผลงานโครงการ X Campus Ads Idea Contest 2020 ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น C โรงแรมแกรนด์เซนเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 โดยจำนวนทีมที่สมัคร 1,192 ทีม กว่า 58 มหาวิทยาลัย และจำนวนทีมที่เข้ารอบ Final จำนวน 25 ทีม 16 มหาวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์การตัดสินจากคุณภาพในการผลิตและความคิดสร้างสรรค์, ประเด็นในการนำเสนอสอดคล้องกับแนวคิดของโจทย์, การไวรัลออนไลน์ของคลิป, และการนำไปใช้ได้จริงของผลงาน ซึ่งทำให้น้อง ๆ ได้นำคำติชมจากคณะกรรมการทุกท่าน และผู้สนับสนุนโครงการ นำไปปรับปรุงแก้ไขในอนาคต เมื่อลงมือทำปฏิบัติงานจริง ก็จะทำให้น้อง ๆ ที่เข้าร่วมประกวดในโครงการได้นำไปปรับใช้ในภายภาคหน้า

เลขาธิการสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย นางสาวกัลยา แสวงหาบุญ ขึ้นมอบรางวัลในงาน The Winner Award X Campus Ads Idea Contest 2020

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น C โรงแรมแกรนด์เซนเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 โครงการดังกล่าว เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย และมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วประเทศ โดยทุกภาคส่วนได้ตระหนัก ถึงการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในภาคการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการสนับสนุน ส่งเสริม และเปิดโอกาส ให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ได้มีประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน ในการผลิตคลิปวีดีโอ โฆษณาจากหลายหลายโจทย์อุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ   ทางสมาคมฯ ขอแสดงความยินดีกับน้องนักศึกษาทุก ๆ ทีมที่ผ่านเข้ารอบกว่า 25 ทีม จาก 16 มหาวิทยาลัย และขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ประสบการณ์ในการทำงานในอนาคตต่อไป

ภาพบรรยากาศงาน Executive Breakfast Forum Episode 3 : National Government Data Center and Cloud Services Policy

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ONDE) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัล (DUGA) ได้จัดกิจกรรม Executive Breakfast Forum EP. 3: National Government Data Center and Cloud Services Policy ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 3 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากคุณวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้มาบรรยายอย่างละเอียดในเรื่องของสถานการณ์ความไม่แน่นอนของโลกที่เผชิญกับความท้าทายนานัปการ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข ทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ ความท้าทายนานัปการเหล่านี้ ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อความคาดหวังให้ภาครัฐทุกภาคส่วนต้องสามารถบูรณาการในการให้บริการประชาชนได้อย่างทันท่วงที ถึงพร้อมด้วยข้อมูล และสามารถแลกเปลี่ยนเปิดเผยข้อมูลทั้งในระหว่างภาครัฐด้วยกันเองและต่อประชาชน ปัจจุบันนี้รัฐบาลทั่วโลกต่างมุ่งไปที่แนวคิด Cloud First Policy เดินหน้าสู่การประมวลผลแบบ Cloud Computing ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการเดินหน้า Digital Government ในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ ภาครัฐซึ่งมีปริมาณข้อมูลมหาศาลที่ต้องเข้าสู่กระบวนการจัดเก็บให้อยู่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด ภาครัฐต้องขับเคลื่อนนโยบายด้วยข้อมูล หรือ Data Driven Government ซึ่งการจัดเก็บและการประมวลผลคือหัวใจ ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากผู้บริหารภาครัฐในระดับกระทรวงและกรม เข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 50 หน่วยงาน […]

ภาพบรรยากาศงาน November Series 2020

November Series 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ร่วมกับสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ได้ร่วมมือกันจัดโครงการนี้เพื่อผลักดันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศให้เป็นที่ใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้น สอดรับกับโลกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป งานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ประกอบไปด้วย Thailand Local Government Summit 2020 ภายใต้ธีม Inspiring Innovative Smart Local Government กล่าวถึง ฉากทัศน์ใหม่ประเทศไทย ท้องถิ่นจะอยู่ตรงไหน นวัตกรรมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและบริการประชาชนคือหัวใจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท และใกล้ชิดประชาชนสูงสุด นวัตกรรมเพื่อมุ่งไปสู่ท้องถิ่นดิจิทัลจึงมีความสำคัญยิ่งในการพัฒนาพื้นที่และครองใจประชาชน eLogistic Summit 2020 ภายใต้ธีม Reshaping Logistics to Transform Business Value กล่าวถึง ถึงเวลาจะยกระดับศักยภาพระบบโลจิสติกส์ จากภาคอุตสาหกรรมสนับสนุนฐานอุตสาหกรรมเดิมและอุตสาหกรรมอนาคตให้เป็นฐานสร้างรายได้ใหม่ของประเทศ แนวทางและยุทธศาสตร์คืออะไร Robotic Summit 2020 ภายใต้ธีม Accelerating to Hyperautomation After Pandemics กล่าวถึง หมุดหมายใหม่หลังสถานการณ์โรคระบาด ที่คงยังไม่จบ และจะตามมาอีก Hyperautomation คือเทคโนโลยีที่กำลังต่อคิวเข้ามา การรวมตัวกันของระบบ machine learning , artificial intelligent จะเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจและการทำงานอัตโนมัติให้ก้าวกระโดดต่อไปอีก Privacy […]