สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ “The Next Normal Education: Accelerating Research & Innovation for New Skills”

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย DUGA Live Conference : Thailand Smart City Model for Happiness and Local Value

ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น.

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 100 ที่เท่านั้น)

bit.ly/3bcBuGU

 

Agenda

13.30 – 14.10 : Creating an Effective Hybrid Learning  for the Post-Pandemic World

การศึกษาทางไกลและผสมผสานสำหรับ “ทุกคน” กลายเป็นความนิยมใหม่ที่เกิดขึ้น Covid-19 ทำให้มหาวิทยาลัยหลายแห่งต้องปรับเปลี่ยนไปสู่รูปแบบดังกล่าวและปรับตัวอย่างทันท่วงที มหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมเหล่านี้ได้ก่อน จะสามารถตอบสนองได้เร็วกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่า

โดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

14.10 – 14.30 : Anywhere School with Google for Education and Chromebook

โดย คุณจารุณี สินชัยโรจน์กุล Education Lead, Google for Education , Thailand

และคุณภาคภูมิ พลวัน Commercial Product Manager, ASUS (Thailand) Co.,Ltd.