สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ” Big Data Analytics in Response to Covid 19: Preventing and Control “

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย DUGA Live Conference : Big Data Analytics in Response to Covid 19: Preventing and Control

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 50 ที่เท่านั้น)

https://zoom.us/webinar/register/7716479332672/WN_omUzFUH2So6G_CLJ4PO-AQ

Agenda

13.30 – 14.10 : Big Data Analytics in Response to Covid 19: Preventing and Control

โดย รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi)

 

14.10 – 14.50 : Modernize your data platform to accelerate your AI and ML with HPE Ezmeral

โดย คุณพิชญ์สิณี ขัมมะรัตน์ Senior Account Executive, HPE Ezmeral – Hewlett Packard Enterprise (Thailand)

 

14.50 – 15.30 : Cloud-native Data Management

โดย คุณธัช ทองจุไร Senior System engineer Veeam Software