สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ “How to Strengthen Privacy & Cybersecurity for a Hybrid Work Environment”

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย DUGA Live Conference : How to Strengthen Privacy & Cybersecurity for a Hybrid Work Environment

ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น)

https://zoom.us/webinar/register/6016479333342/WN_8PxrOcD1RDGvA8fBdHHU8A

Agenda

13.30 – 14.10 : How to Strengthen Privacy & Cybersecurity for a Hybrid Work Environment

โดย คุณวรรณวิทย์ อาขุบุตร ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

14.10 – 15.30 : Defending your Crown Jewel Against Modern Threats and Ransomware

โดย  คุณวุฒิไกร รัตนไมตรีเกียรติ Senior Security Consultant Trend Micro Thailand

และ คุณทวีพงศ์ คล้อยวิถี Senior Systems Engineer Veeam Software