สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ” DUGA Live Conference : Disruptive Technology in Healthcare

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย DUGA Live Conference : Healthcare Technology Summit ” Disruptive Technology in Healthcare ” ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564  เวลา 13.30 – 15.30 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 100 ที่เท่านั้น)

https://us06web.zoom.us/webinar/register/1116304000045/WN_dIORSy1MQqyvkdhF5fVl0A

Agenda

13.30 – 14.10 : AI vs Doctor’s Touch

การนำ AI เข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการดูแลรักษาสุขภาพ เปรียบเทียบกับการดูแลด้วยแพทย์จริง ๆ อะไรคือ Perfect Match Solution เราปฏิเสธไม่ได้ว่า เทรนด์เรื่อง AI มาแน่ แล้วเราจะนำมา integrate ใช้แค่ไหนในการดูแลรักษา ใช้ทำอะไร

โดย คุณศรัณยู ชเนศร์  รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

14.10 – 14.50 : Accelerating Innovation in Healthcare

The past 18 months has showcased an acceleration in vaccine development for COVID-19. But the acceleration in innovation is not exclusive to vaccine and drug development; it extends to the whole healthcare and life science community. Innovative applications in Healthcare of AI, Machine Learning, IoT, Computer Vision and NLP has seen a spike during this period. The presentation will explore some of the healthcare trends in the setting of a hackathon for which a multitude of innovative and impactful projects were developed in a short period of time