สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ” Citizens-Centric Continue Learning Data Analytics :Changing the Government Paradigm Insight”

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย DUGA Live Conference : Empowering Thailand Through Trusted Digital Public Service  ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 100 ที่เท่านั้น)

https://us06web.zoom.us/webinar/register/1316316452015/WN_Gr63zBAZTPudOz7t2dZYSg

พร้อมลุ้นรับ Gift Voucher จาก Lotus /Starbuck/Grab Food

Agenda

13.30 – 14.10 : Citizens-Centric Continue Learning Data Analytics :Changing the Government Paradigm Insight: Action: Outcomes

เราต้องเปลี่ยนนิยามการทำงานของรัฐใหม่ทั้งหมด จะครองใจประชาชนได้ ต้องเข้าใจประชาชน จะเข้าใจประชาชนได้ ต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชาชน การขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญทั้งปริมาณมหาศาล และ จากแหล่งที่มา ทำให้ภาครัฐต้องเตรียมพร้อมรับมือในการหาเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระดับความเข้าใจที่ลึกซึ้ง

โดย ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ ที่ปรึกษาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

14.10 – 14.50 : Reimagine Government with Data and Analytics

ข้อมูลเกิดขึ้นทุกวินาที ภาคเอกชนได้ปรับตัวนำข้อมูลที่เกิดขึ้นไปใช้งานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ ในส่วนของภาครัฐเองก็จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับคลื่นข้อมูลมหาศาลที่เกิดขึ้น ภาครัฐเปรียบเสมือนตัวแปลงข้อมูล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับประเทศไทย วันนี้เรามาลองดูกันว่า Data + Analytics จะสามารถพลิกโฉมของการทำงานภาครัฐได้อย่างไรบ้าง

โดย คุณพิชามญชุ์ วรรโณทยาน Business Development – SAS Software

14.50 – 15.30 : Enabling Secure Hybrid Workplace for Government

เนื่องจากสถานการณ์โควิดองค์กรและหน่วยงานรัฐ ต้องปรับตัวให้เข้ากับทำงานแบบ WFH หรือ Hybrid ไม่ว่าการใช้งาน Cloud และ SaaS ทำให้พื้นฐานขององค์กรต้องเตรียมพร้อมรับการโจมตี และ ข้อมูลรั่วไหลมากขึ้น ทำอย่างไรให้ Remote Users นั้นทำงานด้วยปลอดภัยได้ทุกที่ และพร้อมให้บริการแก่ประชาชน

โดย คุณอภิชาติ เจิมประไพ , Territory Sales Manager – Thailand & Indochina, Infoblox