สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ” DUGA Live Conference : Emerging Business Models AI/ML and IoTs Power Digital Enterprise”

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย DUGA Live Conference : AI & IOT Summit
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น.

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 100 ที่เท่านั้น)

https://us06web.zoom.us/webinar/register/3416593323856/WN_dizfjUvMQSya5JvDscy9gQ

 

Agenda

13.30 – 14.10 : Emerging Business Models AI/ML and IoTs Power Digital Enterprise

แค่นำ AI/ML และ IoTs โมเดลมาใช้กับธุรกิจ ก็ประสบความสำเร็จแล้ว จริงหรือไม่? ความกังวลที่มาพร้อมกับกระแส digital disruption แน่นอนว่าในยุค data economy สิ่งที่ขับเคลื่อนให้ AI โดยเฉพาะ ML ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคือข้อมูล คำถามสำคัญยิ่งกว่าคือ เราสามารถนำข้อมูลที่มีมากมายมหาศาล มาจากทุก device ไปให้ AI ML เรียนรู้เพื่อสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ได้อย่างไร และอย่างมีจริยธรรม

โดย ดร.นน อัครประเสริฐกุล

ผู้เชี่ยวชาญส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส

ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

 

14.10 – 15.30 : Unlock the power of AI with transformative process intelligence and automation

โดย คุณณัฐวุฒิ อ่างทอง Solution Engineer, Nintex Thailand