สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ” DUGA Live Conference : The Myth of PDPA Implementation & communication ”

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย DUGA Live Conference : Privacy & Security ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 100 ที่เท่านั้น)

https://us06web.zoom.us/webinar/register/9016600143563/WN_hbMaSNnCQIWaW1ZvupP3mQ

Agenda

13.30 – 14.10 : The Myth of PDPA Implementation & communication

ตระหนักแต่ต้องไม่ตระหนก ตื่นตัวแต่ไม่ใช่ตื่นตูม ประชาชนเข้าใจในสิทธิของตนเองในฐานะเป็นเจ้าของข้อมูลแล้วหรือยัง? ขนาดไหน? อย่างไร? การสื่อสารให้ถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่คลุมเครือ ไม่สับสน ไม่ต้องตีความ จะลดสภาวการณ์ความอลหม่านแห่งการร้องเรียน เมื่อพระราชบัญญัติ PDPA นี้บังคับใช้เต็มรูปแบบได้ การสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องให้กับสังคมเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มยุรี ศรีกุลวงศ์

คณะกรรมการ Digital Economy & E-commerce สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

14.10 – 15.30 : Adopting a new Data Protection strategy in Today’s New Regulatory Environment

The implementation of data protection laws brings along data privacy requirements and compliance challenges to enterprises. This session will provide a comprehensive walk through of the changing landscape of data protection, the challenges it brings and the need of a new data loss prevention strategy in today’s environment.

โดย คุณ พีระ เด่นประยูรวงศ์

Regional Regional Director, Southeast Asia