สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ” DUGA Live Conference : Keys to Sustainable Security Strategy ”

  สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย DUGA Live Conference : Privacy & Security ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น.

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 100 ที่เท่านั้น)

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_gcIBuBS4Snuo3qvZdmscXQ

 

Agenda

13.30 – 14.10 : Keys to Sustainable Security Strategy

โดย ดร.กิตติ โฆษะวิสุทธิ์

กรรมการและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร

14.10 – 14.50 : Why Segmentation Should Be Your Starting Point for Zero Trust

โดย คุณ Jocelyn Chan

Enterprise Security Leader, Akamai Technologies APAC

14.50 – 15.30 : Cyber Security Driven in Digital Transformation Age

โดย คุณคมศักดิ์ ฉิมนุตพาน

Security , Risk & Compliance Manager

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด