สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ SAP Intelligence Enterprise Series: Creating a Sustainable Healthcare Future

ขอเชิญรับฟังสัมมนาเพื่อทราบว่าการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดูแลสุขภาพแบบเน้นคุณค่าให้กลายเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพอัจฉริยะทำอย่างไร ? ทั้ง 4 หัวข้อจากทาง SAP ฟรี! ไม่มีค่าใช่จ่าย ( Online Webinar )

 

ลงทะเบียน Part 1 : https://webinars.sap.com/…/sap…/en/registration.aspx

ลงทะเบียน Part 2 : https://webinars.sap.com/…/sap…/en/registration.aspx

ลงทะเบียน Part 3 : https://webinars.sap.com/…/sap…/en/registration.aspx