สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ “Trusted Digital Economy in the Next Normal”

     สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย DUGA Live Conference : Privacy & Security ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอแนวคิด แนวปฏิบัติ คำแนะนำและกรณีศึกษาต่าง ๆ รวมถึงนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล Data Security ที่เหมาะสม สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ในการเดินหน้า Data Privacy & Security

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 100 ที่เท่านั้น)

https://us06web.zoom.us/webinar/register/5716281031438/WN_DZRoQHHCQua6us_fjynR1w

 

Agenda

13.30 – 14.10 : The Privacy Imperatives of Consumer Data

อาจเป็นความย้อนแย้งระหว่างความเป็นส่วนตัวที่คนส่วนใหญ่มักหวงแหน กับความสะดวกสบายที่คนส่วนใหญ่มักหวงแหน กับความสะดวกสบายที่คนส่วนใหญ่ต้องการจากองค์กรหรือแบรนด์ การเก็บข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าก็มักจะกังวลเรื่อง Privacy กับไม่มีข้อมูลแล้วจะดูแลลูกค้าได้อย่างไร จึงเป็นโจทย์สำคัญที่ธุรกิจกำลังสับสนว่า แล้วจะเดินหน้าต่ออย่างไร Privacy กับการพัฒนา Customer Experience ยังจะเดินไปพร้อมกันได้หรือไม่

โดย ดร.ประถมพงศ์ ศรีนวล เศรษฐกรเชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)


14.10 – 14.50 : Security to Privacy in Compliance Era

โดย ดร.รัฐิติ์พงษ์ พุทธเจริญSenior Manager Systems Engineering Fortinet Thailand


14.50 – 15.30 : Security on Flexible Workforce

จากเหตุการณ์ในปัจจุบันที่ทำให้รูปแบบการทำงานเปลี่ยนไป จากที่ทำนั่งงานในออฟฟิศเป็นการทำงานแบบ Remote working มากยิ่งขึ้น ทำให้องค์กรหันมาให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัย (security) มากขึ้น เพื่อมั่นใจว่าข้อมูลและอุปกรณ์ขององค์กรจะปลอดภัยจากความเสี่ยงด้านความไม่ปลอดภัยต่างๆจากการใช้งานของ user ภายนอกออฟฟิศ Lenovo Smart Fleet Services สามารถเข้ามามีส่วนช่วยให้องค์กรสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างไร ติดตามได้จากงานสัมมนาในครั้งนี้

โดย คุณพิชาค์พัทธ ทาม  Services Sales Business Development Manager Lenovo Thailand