สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ “The Big Data & Cloud Game Changer-Practical Experiences”

     สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย DUGA Live Conference : Big Data & Cloud Computing ในวันพฤหัสบดีที่ 19สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น.เพื่อร่วมกำหนด Big Data Analytics Direction ของประเทศไทย ช่วยสร้างเครื่องมือในระดับชาติให้เกิดขีดความสามารถใหม่ๆและเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกสองนวัตกรรมนี้ คือ Big Data และ Cloud ว่าจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดัน Thailand 4.0 เร่งให้เกิดกระบวนการค้นคว้าและนวัตกรรม นำไปสู่การวิจัยในสาขาใหม่ๆ ส่งเสริมให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ที่ต้องขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 100 ที่เท่านั้น)

https://us06web.zoom.us/webinar/register/3816281483945/WN_JbVZXBzuRGWu3ZWUWdG4Ew

Agenda

13.30 – 14.10 : The Essence of Data Visualization: How to Present Data-Driven Insight

ในโลกของ Big Data เราต้องสร้างภาพจากมหาสมุทรแห่งข้อมูลให้ได้ เพราะมิฉะนั้น เราจะถูกความท่วมท้น ความหลากหลาย ความรวดเร็วของข้อมูล ทำให้เกิดความสับสนของการนำไปใช้ ไม่สามารถเชื่อมโยง หรือ นำเสนอได้ พลังของการโน้มน้าวชักจูง จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ประสาทสัมผัสด้วยสายตา ให้เรารับข้อมูลปริมาณมาก ๆ ได้

โดย ดร.สุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์ หัวหน้าทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)


14.10 – 14.50 : Fraud detection with Cloud AI and user behavior analytics solution

โดย คุณวิภวัฒน์ อุปถัมภ์วิเชียรSolution Consultant F5 Networks


14.50 – 15.30 : SAS Viya: Reliable Analytical Insights

โดย คุณวริทธิ สันธิเดช, Senior Business Advisory บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จํากัด