ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศงาน November Series 2020

ภาพบรรยากาศงาน November Series 2020

November Series 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 ...
อ่านต่อ
ภาพบรรยากาศงาน Jump Start Camp X Campus Ads Idea Contest 2020

ภาพบรรยากาศงาน Jump Start Camp X Campus Ads Idea Contest 2020

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม (MHESRI) และ ...
อ่านต่อ
ภาพบรรยากาศงาน Executive Breakfast Forum Episode 2 : Reinventing the Future of Teaching and Learning

ภาพบรรยากาศงาน Executive Breakfast Forum Episode 2 : Reinventing the Future of Teaching and Learning

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ร่วมกับ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ...
อ่านต่อ
ภาพบรรยากาศงาน Executive Breakfast Forum Episode 1 : Privacy and Security Law in Action พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบังคับใช้อย่างไร

ภาพบรรยากาศงาน Executive Breakfast Forum Episode 1 : Privacy and Security Law in Action พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบังคับใช้อย่างไร

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ร่วมกับ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ...
อ่านต่อ
งานอบรมสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี November Series 2020

งานอบรมสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี November Series 2020

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ร่วมกับ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) กำหนดจัดงานอบรมสัมมนา Thailand local ...
อ่านต่อ