ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “Fast-Track Your Data and AI Towards Business Success”

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “Fast-Track Your Data and AI Towards Business Success”

ใกล้เข้ามาแล้วกับการบังคับใช้ในเรื่อง"การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" ซึ่งจะถูกบังคับในปี 2564 นี้ สิ่งหนึ่งที่ควรเริ่มทำเป็นอันดับแรก คือการกำหนดเชิงนโยบายด้านข้อมูล และการสร้างวิธีการดูแลบริหารจัดการ ...
อ่านต่อ
ภาพบรรยากาศงาน November Series 2020

ภาพบรรยากาศงาน November Series 2020

November Series 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 ...
อ่านต่อ
ภาพบรรยากาศงาน Jump Start Camp X Campus Ads Idea Contest 2020

ภาพบรรยากาศงาน Jump Start Camp X Campus Ads Idea Contest 2020

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม (MHESRI) และ ...
อ่านต่อ
ภาพบรรยากาศงาน Executive Breakfast Forum Episode 2 : Reinventing the Future of Teaching and Learning

ภาพบรรยากาศงาน Executive Breakfast Forum Episode 2 : Reinventing the Future of Teaching and Learning

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ร่วมกับ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ...
อ่านต่อ
ภาพบรรยากาศงาน Executive Breakfast Forum Episode 1 : Privacy and Security Law in Action พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบังคับใช้อย่างไร

ภาพบรรยากาศงาน Executive Breakfast Forum Episode 1 : Privacy and Security Law in Action พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบังคับใช้อย่างไร

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ร่วมกับ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ...
อ่านต่อ