สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญทุกท่านรับฟังบรรยายในหัวข้อ “AI-Powered Process and Automation”

คุณรู้หรือไม่ คนกรุงเทพติดอันดับ 3 ของเมืองที่คนทำงานหนักที่สุดในโลก

การทำงานที่หนักเกินไป อาจจะเป็นการทำงานแบบซ้ำๆๆ การทำงานที่ไม่มีขั้นตอนที่ถูกต้อง

 

การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย IBM Process mining and RPA Robotic Process Automation เข้ามาช่วยพัฒนาองค์กรมาปรับการทำงานที่สมดุล ให้พนักงานไม่ต้องทำงานหนักเกินไป  (Overworked) ให้พนักงานมี Work-Life Balance คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไร

 

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ ” AI-Powered Process and Automation” โดยทาง MSC ได้รับเกียรติจากทาง บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) มาแชร์ประสบการณ์ต่างๆ ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 – 11.00 น. ผ่าน Live Webinar ฟรี!