สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญทุกท่านรับฟังบรรยายในหัวข้อ “Minitab Virtual Workshop – Exploring Hospital Data”

ข้อมูลในโรงพยาบาลนั้นมีมากมาย เช่น เวลารอคอย, ระยะเวลาเข้าพักของผู้ป่วย, จำนวนเตียงที่ไม่พร้อม, จำนวนผู้ติดเชื้อหลังผ่าตัด เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญต่อผู้เชี่ยวชาญในการขับเคลื่อนการตัดสินใจด้วยผลลัพธ์ทางสถิติที่น่าเชื่อถือ มาร่วมกันสำรวจและเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ ด้วย Minitab Statistical Software ผ่านชุดข้อมูลตัวอย่างในโรงพยาบาล เพื่อให้เห็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูล มองเห็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการรักษาพยาบาลและการให้บริการด้านสุขภาพ

 

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทยฯ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ Minitab Virtual Workshop – Exploring Hospital Data ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 -15:00 น. โดย คุณรัฐพงษ์ ยอดสีมา Statistical Support จาก Minitab Thailand

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 100 ที่เท่านั้น)

https://zoom.us/webinar/register/WN_1uW8SqmPQ0GYAfRTq1SZdw