สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ “Software Lifecycle Excellence with Micro Focus Performance Engineering & RPA”

Software Lifecycle Excellence เป็นการจัดการวัฏจักรซอฟต์แวร์อย่างยอดเยี่ยม ด้วยเครื่องมือ Micro Focus Performance Engineering และ RPA ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดการความต้องการสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การทดสอบซอฟต์แวร์  การจัดการการเปลี่ยนแปลงในแบบอัตโนมัติ เป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพในเวลาอันสั้น ให้วงจรวัฏจักรซอฟต์แวร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทยฯ ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาออนไลน์  “Software Lifecycle Excellence with Micro Focus Performance Engineering & RPA” ผ่าน Live Webinar ฟรี! ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 64 เวลา 10:00 – 11:00 น.

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 100 ที่เท่านั้น)

https://zoom.us/webinar/register/8016322959710/WN_Estk_2fgSeSvsDr0EqAc1g