สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญทุกท่านรับฟังบรรยายในหัวข้อ “SAP Advisory Day: เพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ ด้วยการขับเคลื่อนข้อมูลอัจฉริยะ”

ความสำเร็จของทุกองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนขึ้นอยู่กับความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อรองรับการตัดสินใจอย่างถูกต้องเหมาะสม ควบคู่ไปกับการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

 

ปัจจุบันเราสามารถเข้าถึงข้อมูลจำนวนมากได้อย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัส และเราสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกได้อย่างชาญฉลาดเพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น ในโลกยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การระบุแบบแผน (Pattern) เพื่อช่วยให้เราดำเนินการปรับเปลี่ยนได้อย่างทันท่วงทีและบรรลุเป้าหมายอย่างเหมาะสมจำเป็นต้องอาศัยการดำเนินการที่มากกว่าเพียงแค่การเก็บรวบรวมข้อมูลและการสร้างคลังข้อมูลสำหรับบิ๊กดาต้า (Big Data)

 

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทยฯ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ SAP Advisory Day: เพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ ด้วยการขับเคลื่อนข้อมูลอัจฉริยะ (เป็นภาษาไทย) ใน วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 15:00 – 16:00 น. เพื่อรับฟังข้อมูลความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิธีการสร้างองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเรียลไทม์ และวิธีการแปรเปลี่ยนข้อมูลบิ๊กดาต้า

ให้กลายเป็นข้อมูลอัจฉริยะหรือสมาร์ทดาต้า (Smart Data) ซึ่งจะช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ในการดำเนินงาน

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (50 ที่สุดท้ายเท่านั้น)