Category Archives: ข่าว

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ “Demand-Driven Forecasting: Maximize profitability, market share and customer satisfaction”

แนวคิดการทำนายค่าในอนาคตของปริมาณความต้องการบริโภคสินค้า ของลูกค้าในองค์กร เป็นงานส่วนหนึ่งของฝ่ายขายและการตลาดเพื่อกำหนดเป้าหมาย ของการผลิตให้กับฝ่ายการผลิต และช่วยการวางแผนการผลิตในอนาคต หลักการที่ใช้มักใช้แนวคิดการวิเคราะห์ไทม์ซีรีส์ที่พิจารณาค่าในอดีตที่ผ่านมา  ในลักษณะของตัวแปรสุ่ม และความสัมพันธ์ของตัวแปรสุ่ม ณ เวลาที่ต่างกัน ขอเรียนเชิญ Plant Manager, Production Manager, Supply Chain Manager, Production Planning, Chief Data Officer, Data Scientist, Data Analyst และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง Webinar ในหัวข้อเรื่อง “Demand-Driven Forecasting: Maximize profitability, market share and customer satisfaction” เพื่อรับชมเนื้อหาเชิงลึกด้านการวิเคราะห์เชิงทำนายสำหรับการใช้งานในภาคธุรกิจองค์กร พร้อมความรู้เชิงสถิติและคณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง ไปจนถึงการแนะนำเครื่องมือ SAS Demand Forecasting ที่ได้ทำ Machine Learning เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษจิกายน 2564 เวลา 13.30 – 14.30 น.   ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 100 ที่เท่านั้น) https://zoom.us/webinar/register/2516366295924/WN_dxYSEUnRTz-xDUsYbhN7gg   ใน Webinar ครั้งนี้ ทีมงาน SAS และ Infolyst ซึ่งเป็น Business Partner ของ SAS จะร่วมกันนำเสนอถึงประเด็นดังต่อไปนี้ แนวทางการวิเคราะห์เชิงทำนายที่ใช้งานจริงในธุรกิจ เนื้อหาเชิงสถิติและคณิตศาสตร์ที่จำเป็นต่อการทำนายแนวโน้ม […]

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ “Cyber Resilience – Secure Backups Against Ransomware”

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “Cyber Resilience – Secure Backups Against Ransomware” ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 100 ที่เท่านั้น) https://zoom.us/webinar/register/4016366292890/WN_G08dsb8xTDKKc3qqQrguhA Cyber attack ในยุคปัจจุบันมีอัตราการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากธุรกิจในประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิตอล ข้อมูลภายในจึงมีความสำคัญอย่างมากและหากมีบุคคลเจตนาร้ายจากภายนอกที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ก็เปรียบเสมือนการจับองค์กรเป็นตัวประกัน ดังนั้นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงคือการทำให้ข้อมูลขององค์กรมีความปลอดภัย และพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเข้ามา            Webinar ครั้งนี้จะสรุปถึงรูปแบบภัยคุกคามและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้ทุกองค์กรตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องข้อมูล ที่ไม่ใช่เพียงแค่การมีแผนการสำรองข้อมูลที่ดี แต่ต้องมี Solutions สำหรับรับมือในกรณี Worst case ที่ข้อมูลขององค์กรถูกเข้าถึงได้ และเพื่อให้ธุรกิจกลับมาดำเนินต่อเนื่องได้อย่างอย่างรวดเร็ว ไม่ให้ข้อมูลขององค์กรต้องถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเรียกค่าไถ่และทำให้ธุรกิจต้องหยุดชะงักลง   Agenda 14:00 – 14:05 : Vintcom Welcome & Greeting By Mr.Pisit Supataradit, Sales Director of Vintcom Technology Public Company Limited 14:05 – 14:20 : Opening […]

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ “An AppSec Hero, Level Up Your F5 WAAP Then, Stop The Bots!”

ในปัจจุบัน หลากหลายธุรกิจกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจาก Web Attack – ที่มุ่งเน้นโจมตีข้อมูลและแอพพลิเคชั่นขององค์กร สร้างความเสียหายเป็นจำนวนหลายพันล้านบาทในแต่ละปี Exclusive Networks (Thailand) และ F5 Networks ร่วมกับ Metro Systems Corporation Plc. ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ “An AppSec Hero, Level Up Your F5 WAAP Then, Stop The Bots!” ที่จะชี้ให้เห็นถึงภัยคุกคามจากภัยคุกคามไซเบอร์ซีเคียวริตี้ และการนำโซลูชั่นของ F5 คือ Application Security Manager (ASM) เข้ามารับมือจัดการกับภัยคุกคามนี้ได้อย่างไร โดยงานสัมมนาออนไลน์จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านทาง Microsoft Teams ท่านสามารถเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ได้โดย scan QR Code หรือคลิกด้านล่างเพื่อลงทะเบียน https://link.absolutealliances.com/cb/c/5993/162/e0007wg/2c0c3b4/F/F/F/F

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ “The Next Normal Education: Accelerating Research & Innovation for New Skills”

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย DUGA Live Conference : Thailand Smart City Model for Happiness and Local Value ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น.   ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 100 ที่เท่านั้น) bit.ly/3bcBuGU   Agenda 13.30 – 14.10 : Creating an Effective Hybrid Learning  for the Post-Pandemic World การศึกษาทางไกลและผสมผสานสำหรับ “ทุกคน” กลายเป็นความนิยมใหม่ที่เกิดขึ้น Covid-19 ทำให้มหาวิทยาลัยหลายแห่งต้องปรับเปลี่ยนไปสู่รูปแบบดังกล่าวและปรับตัวอย่างทันท่วงที มหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมเหล่านี้ได้ก่อน จะสามารถตอบสนองได้เร็วกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่า โดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   14.10 – […]

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ” Thailand Smart City Model for Happiness and Local Value”

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย DUGA Live Conference : Thailand Smart City Model for Happiness and Local Value ในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น.   ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 100 ที่เท่านั้น) bit.ly/3lJX4J8   Agenda 13.30 – 14.10 : How Data Can Accelerate the Smart City Transition เราไม่สามารถพัฒนาเมือง หรือพื้นที่ได้ด้วยการจินตนาการโดยปราศจากข้อมูล และจะต้องเป็นข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการเก็บและวิเคราะห์อย่างมีนัยยะสำคัญ สมกับการเป็นฐานข้อมูลแห่งเมือง และข้อมูลนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในอัตราเร่งการพัฒนาเมืองอย่างมีแบบแผน และสร้างคุณค่าอย่างแท้จริง โดย คุณประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล   14.10 – 14.30 : Smart City Cyber Security […]

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ “Software Lifecycle Excellence with Micro Focus Performance Engineering & RPA”

Software Lifecycle Excellence เป็นการจัดการวัฏจักรซอฟต์แวร์อย่างยอดเยี่ยม ด้วยเครื่องมือ Micro Focus Performance Engineering และ RPA ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดการความต้องการสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การทดสอบซอฟต์แวร์  การจัดการการเปลี่ยนแปลงในแบบอัตโนมัติ เป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพในเวลาอันสั้น ให้วงจรวัฏจักรซอฟต์แวร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทยฯ ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาออนไลน์  “Software Lifecycle Excellence with Micro Focus Performance Engineering & RPA” ผ่าน Live Webinar ฟรี! ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 64 เวลา 10:00 – 11:00 น.   ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 100 ที่เท่านั้น) https://zoom.us/webinar/register/8016322959710/WN_Estk_2fgSeSvsDr0EqAc1g

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ” Citizens-Centric Continue Learning Data Analytics :Changing the Government Paradigm Insight”

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย DUGA Live Conference : Empowering Thailand Through Trusted Digital Public Service  ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 100 ที่เท่านั้น) https://us06web.zoom.us/webinar/register/1316316452015/WN_Gr63zBAZTPudOz7t2dZYSg พร้อมลุ้นรับ Gift Voucher จาก Lotus /Starbuck/Grab Food Agenda 13.30 – 14.10 : Citizens-Centric Continue Learning Data Analytics :Changing the Government Paradigm Insight: Action: Outcomes เราต้องเปลี่ยนนิยามการทำงานของรัฐใหม่ทั้งหมด จะครองใจประชาชนได้ ต้องเข้าใจประชาชน จะเข้าใจประชาชนได้ ต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชาชน การขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญทั้งปริมาณมหาศาล และ จากแหล่งที่มา ทำให้ภาครัฐต้องเตรียมพร้อมรับมือในการหาเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระดับความเข้าใจที่ลึกซึ้ง โดย ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ ที่ปรึกษาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 14.10 […]

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ” DUGA Live Conference : Disruptive Technology in Healthcare

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย DUGA Live Conference : Healthcare Technology Summit ” Disruptive Technology in Healthcare ” ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564  เวลา 13.30 – 15.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 100 ที่เท่านั้น) https://us06web.zoom.us/webinar/register/1116304000045/WN_dIORSy1MQqyvkdhF5fVl0A Agenda 13.30 – 14.10 : AI vs Doctor’s Touch การนำ AI เข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการดูแลรักษาสุขภาพ เปรียบเทียบกับการดูแลด้วยแพทย์จริง ๆ อะไรคือ Perfect Match Solution เราปฏิเสธไม่ได้ว่า เทรนด์เรื่อง AI มาแน่ แล้วเราจะนำมา integrate ใช้แค่ไหนในการดูแลรักษา ใช้ทำอะไร โดย คุณศรัณยู ชเนศร์  รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 14.10 – 14.50 : Accelerating Innovation in Healthcare The […]

ไอบีเอ็ม จับมือพาร์ตเนอร์กว่า 20 รายจัดสัมมนาออนไลน์ IBM Solutions Summit 2021 powered by IBM Partners

     สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเรียนเชิญ CEOs, Owners/founders, COOs, CIOs, CTO, IT directors, Line of Business leaders, Senior IT professionals, IT Manager, Cloud Engineer, Data Center Engineer, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วม IBM Virtual Event ในงาน “IBM Solutions Summit 2021 powered by IBM Partners” เพื่อเรียนรู้แนวโน้มเทคโนโลยีหลัก ไฮบริดคลาวด์ เอไอ และซีเคียวริตี้ ที่สามารถขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติตอบโจทย์ องค์กรในโลกยุคดิจิทัลที่ต้องตอบสนองลูกค้าด้วยความรวดเร็ว รู้ใจและปลอดภัยสูง ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2021 เวลา 08.30 – 13.00 […]

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญทุกท่านรับฟังบรรยายในหัวข้อ “บูรณการศึกษาวิถีใหม่ ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี (Delivering Next-Generation Education with SAP Student Lifecycle) “

     ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมฟังบรรยายผ่าน Webinar ในหัวข้อ บูรณาการกิจการ การศึกษาวิถีใหม่ ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี (Delivering Next-Generation Education with SAP Student Lifecycle) ในวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30-12.00 น. เพื่ออัปเดตเทคโนโลยีล่าสุด ในการบริหารจัดการระบบการศึกษา ซึ่งครอบคลุม สภาพแวดล้อมการศึกษา, การจัดการเนื้อหา, การประเมินผล, การบริหารวิทยากร-ผู้สอน, การลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา การบริหารทุนการศึกษา และการรวมรวบข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นจากครูผู้สอน, ผู้เรียน และเจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษา รายงานวิเคราะห์แบบสำรวจความคิดเห็น โดยใช้แพลทฟอร์ม เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย   ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 100 ที่เท่านั้น) https://us06web.zoom.us/webinar/register/2216270153008/WN_heYtPm_1StaJpMgG-VJNWg   ISS Consulting จึงร่วมกับ SAP จัดงานสัมมนา Webinar ครั้งนี้ขึ้น เพื่อนำเสนอเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการองค์ประกอบ และสภาพแวดล้อม และกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยมีเนื้อหาดังนี้   แพลตฟอร์มบริหารจัดการนักเรียนนักศึกษาแบบครบวงจร ตั้งแต่การรับสมัครนักเรียนนักศึกษา, การลงทะเบียนเรียน, การสอบและวัดผล, การออกเกรด, การแนะแนวการศึกษา, การสนับสนุนทุนการศึกษา ไปจนถึงการจบการศึกษา เพื่อให้การบริหารจัดการ บุคคลากร ทั้งนักเรียนนักศึกษา หรืออาจารย์ […]