Category Archives: ข่าว

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญทุกท่านรับฟังบรรยายในหัวข้อ “บูรณการศึกษาวิถีใหม่ ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี (Delivering Next-Generation Education with SAP Student Lifecycle)”

     วิกฤติการแพร่ระบาดของ COVID-19 นั้นได้ทำให้เกิดผลกระทบในภาพรวมของระบบการศึกษาให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  สถาบันการศึกษาหลายแห่งนั้นเริ่มเล็งเห็น และปรับตัว ในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม ทางการศึกษาที่กล่าวข้างต้น ให้สอดคล้องกับวิถีการศึกษาแบบใหม่ ที่ตอบสนองต่อกิจกรรมต่างๆ ที่จำเป็นต่อการบริหารสถานศึกษานั้น ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และมีความรวดเร็วในการวิเคราะห์ ติดตามผลในทุกแง่มุม      ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมฟังบรรยายผ่าน Webinar ในหัวข้อ บูรณการศึกษาวิถีใหม่ ด้วยดิจิทัลลเทคโนโลยี (Delivering Next-Generation Education with SAP Student Lifecycle) ในวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30-12.00 น. เพื่ออัปเดตเทคโนโลยีล่าสุด ในการบริหารจัดการระบบการศึกษา ซึ่งครอบคลุม สภาพแวดล้อมการศึกษา, การจัดการเนื้อหา, การประเมินผล, การบริหารวิทยากร-ผู้สอน, การลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา การบริหารทุนการศึกษา และการรวมรวบข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นจากครูผู้สอน, ผู้เรียน และเจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษา รายงานวิเคราะห์แบบสำรวจความคิดเห็น โดยใช้แพลทฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 100 ที่เท่านั้น) https://us06web.zoom.us/webinar/register/2216270153008/WN_heYtPm_1StaJpMgG-VJNWg      ISS Consulting […]

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญทุกท่านรับฟังบรรยายในหัวข้อ “Digital Transformation in a midst of the Pandemic”

     Digital Disruption กำลังจู่โจมในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงทุกหน่วยงานของไทยไม่เว้นแต่สถาบันการศึกษา ที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อลดผลกระทบเชิงลบที่จะเกิดขึ้น เมื่อเทคโนโลยีกำลังปฏิวัติโลกข้อมูลข่าวสารทำให้การเข้าถึงความรู้ต่างๆ ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ได้ทุกที่ทุกเวลา หลายคนพูดถึงวิกฤตของสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีบทบาทหลักในการให้ความรู้กับสังคมไทยมาช้านาน ในโลกอนาคต สถาบันการศึกษายังจำเป็นอยู่หรือไม่? และจะรับมือจากการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัวในห้วงเวลาแห่งวิกฤติการณ์ของการระบาดจากไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19      ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมชมการบรรยาย Live Webinar ในหัวข้อ “Digital Transformation in a midst of the Pandemic” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:00 – 15:00 น. เพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในกระบวนการ Digital transformation โดยมีวิทยากรรับเชิญจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิทยากรรับเชิญ: นางสาวหัฏฐกานต์ กรัณย์ไพศาล รักษาการแทนหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี นางสาวนฤมล สุทธิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ นายพงศ์ธน ฤดีอัครเสรี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งวันนี้ https://webinars.sap.com/th/sap-her-roundtable-th/en/registration.aspx?source=duga  

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญทุกท่านรับฟังบรรยายในหัวข้อ “AI-Powered Data Webinar – How you can get more from your Data ? “

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล  และการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดทั่วทั้งองค์กรโดยการนำ AI มาประยุกต์เข้ากับข้อมูล การใช้ประโยชน์จากพลังของข้อมูลผ่าน AI   จะช่วยให้สามารถปลดล็อกคุณค่าของข้อมูลเชิงลึกขององค์กรในทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การดำเนินการเบื้องหลังไปจนถึงการดำเนินงานเพื่อการตลาด เรียนเชิญข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ เพื่อเรียนรู้วิธีเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลในองค์กร พร้อมการขับเคลื่อนด้วย  AI   ในแนวคิดและวิธีการเกี่ยวกับข้อมูล ในแง่มุมของ การจัดการข้อมูล การบูรณาการข้อมูลและการกำกับดูแล Datawarehouse หรือคลังข้อมูลและแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูล สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทยฯ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ใน วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 – 11.00 น. ผ่าน Live Webinar ฟรี!   ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายและกรอกแบบสอบถาม 30 ท่านแรกรับ Lunch Box Set ฟรี https://bit.ly/3w0F8f2

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมฟัง Webinar ในหัวข้อเรื่อง “สร้างพื้นฐาน Network สำหรับองค์กรสมัยใหม่ ด้วย Infoblox”

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเรียนเชิญ CEO, CTO, ผู้บริหาร, ผู้ดูแลระบบ IT ไม่ว่าจะเป็น องค์กร บริษัทเอกชน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หน่วยงานรัฐบาล และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง Webinar ในหัวข้อเรื่อง “สร้างพื้นฐาน Network สำหรับองค์กรสมัยใหม่ ด้วย Infoblox”   ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 – 14.30น. ผ่าน Live Webinar ฟรี! ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 100 ที่เท่านั้น)https://zoom.us/webinar/register/1616236819474/WN_-K4uudFZQgGVZBRm8Gocmg           อัพเดทแนวโน้มเทคโนโลยีทางด้าน DDI (DNS,DHCP,IPAM) และภัยคุกคามที่มีหลากหลาย สำหรับการองค์กรสมัยใหม่ ทั่วโลกที่เป็นแบบ Hybrid-Cloud ในปัจจุบันที่รองรับการทำงานแบบ Work From Anywhere, หลากหลายสาขาขนาดย่อม และ พร้อมรับมือกับ IoT , SD-WAN, IPv6 และการใช้ Cloud พร้อมการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน สะดวก และ ปลอดภัย ไม่ซับซ้อน           การเปลี่ยนมาใช้งานบนระบบคลาวด์ขององค์กรต่างๆ ก่อให้เกิดช่องโหว่ ทางด้านความปลอดภัยและเกิด เหตุการณ์การโจมตีทางด้าน Cyber โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นพนักงานและผู้บริหารที่ทำงาน จากทางไกลทุกหน่วยงาน จากรายงาน Cyberthreat Intelligence เดือนเมษายน 2564 ของ Infoblox พบว่าเกิด Surface attack เพิ่มขึ้นอย่างมาก และการลักลอบส่งข้อมูลจากเครื่องพนักงานออกไปไปยังภายนอกองค์กรนั้นเกิดขึ้นได้โดยง่าย และพบได้บ่อยขึ้นมาก           ท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถขอเข้ารับการตรวจสุขภาพ DNS (DNS Traffic Assessment) ได้ฟรี […]

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญทุกท่านรับฟังบรรยายในหัวข้อ “AI-Powered Process and Automation”

คุณรู้หรือไม่ คนกรุงเทพติดอันดับ 3 ของเมืองที่คนทำงานหนักที่สุดในโลก การทำงานที่หนักเกินไป อาจจะเป็นการทำงานแบบซ้ำๆๆ การทำงานที่ไม่มีขั้นตอนที่ถูกต้อง   การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย IBM Process mining and RPA Robotic Process Automation เข้ามาช่วยพัฒนาองค์กรมาปรับการทำงานที่สมดุล ให้พนักงานไม่ต้องทำงานหนักเกินไป  (Overworked) ให้พนักงานมี Work-Life Balance คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไร   สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ ” AI-Powered Process and Automation” โดยทาง MSC ได้รับเกียรติจากทาง บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) มาแชร์ประสบการณ์ต่างๆ ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 – 11.00 น. ผ่าน Live Webinar ฟรี!

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญทุกท่านรับฟังบรรยายในหัวข้อ “Minitab Virtual Workshop – Exploring Hospital Data”

ข้อมูลในโรงพยาบาลนั้นมีมากมาย เช่น เวลารอคอย, ระยะเวลาเข้าพักของผู้ป่วย, จำนวนเตียงที่ไม่พร้อม, จำนวนผู้ติดเชื้อหลังผ่าตัด เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญต่อผู้เชี่ยวชาญในการขับเคลื่อนการตัดสินใจด้วยผลลัพธ์ทางสถิติที่น่าเชื่อถือ มาร่วมกันสำรวจและเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ ด้วย Minitab Statistical Software ผ่านชุดข้อมูลตัวอย่างในโรงพยาบาล เพื่อให้เห็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูล มองเห็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการรักษาพยาบาลและการให้บริการด้านสุขภาพ   สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทยฯ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ Minitab Virtual Workshop – Exploring Hospital Data ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 -15:00 น. โดย คุณรัฐพงษ์ ยอดสีมา Statistical Support จาก Minitab Thailand   ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 100 ที่เท่านั้น) https://zoom.us/webinar/register/WN_1uW8SqmPQ0GYAfRTq1SZdw

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญทุกท่านรับฟังบรรยายในหัวข้อ “SAP Advisory Day: เพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ ด้วยการขับเคลื่อนข้อมูลอัจฉริยะ”

ความสำเร็จของทุกองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนขึ้นอยู่กับความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อรองรับการตัดสินใจอย่างถูกต้องเหมาะสม ควบคู่ไปกับการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน   ปัจจุบันเราสามารถเข้าถึงข้อมูลจำนวนมากได้อย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัส และเราสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกได้อย่างชาญฉลาดเพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น ในโลกยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การระบุแบบแผน (Pattern) เพื่อช่วยให้เราดำเนินการปรับเปลี่ยนได้อย่างทันท่วงทีและบรรลุเป้าหมายอย่างเหมาะสมจำเป็นต้องอาศัยการดำเนินการที่มากกว่าเพียงแค่การเก็บรวบรวมข้อมูลและการสร้างคลังข้อมูลสำหรับบิ๊กดาต้า (Big Data)   สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทยฯ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ SAP Advisory Day: เพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ ด้วยการขับเคลื่อนข้อมูลอัจฉริยะ (เป็นภาษาไทย) ใน วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 15:00 – 16:00 น. เพื่อรับฟังข้อมูลความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิธีการสร้างองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเรียลไทม์ และวิธีการแปรเปลี่ยนข้อมูลบิ๊กดาต้า ให้กลายเป็นข้อมูลอัจฉริยะหรือสมาร์ทดาต้า (Smart Data) ซึ่งจะช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ในการดำเนินงาน   ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (50 ที่สุดท้ายเท่านั้น)

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญทุกท่านรับฟังบรรยายในหัวข้อ “Hyperautomation with SAP Workflow Management and SAP Intelligent RPA”

ในยุคปัจจุบัน Hyperautomation หรือการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเช่นปัญญาประดิษฐ์ (AI) แมชชีนเลิร์นนิ่ง (ML) และระบบอัตโนมัติของกระบวนการหุ่นยนต์ (RPA) เพื่อทำงานอัตโนมัติอย่างที่มนุษย์เคยทำนั้นกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นทางธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ องค์กรต่างๆเริ่มที่จะใช้ระบบอัตโนมัติแทนการใช้แรงงานมนุษย์เพื่อประสิทธิผลที่ดีขึ้น ช่วยยกระดับและการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า และปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมการบริโภคในยุคชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal           สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทยฯ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ Hyperautomation with SAP Workflow Management and SAP Intelligent RPA ใน วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564   เวลา 10:00 น. เพื่อทำความรู้จักและเรียนรู้ว่า Hyperautomation นั้นช่วยให้ธุรกิจของคุณ transform และก้าวเข้าสู่การเป็น Intelligent Enterprise ได้อย่างไร โดยมีคุณ Sirinop Raktaetrakul (DTO Platform, Technology and innovation – SAP Southeast Asia ) มาร่วมบรรยายในครั้งนี้   ผู้ลงทะเบียน และทำแบบสอบถาม 30 ท่านแรก มีสิทธิ์รับ e-Coupon จาก Starbucks มูลค่า 500 บาท   ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 50 ที่เท่านั้น)

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญทุกท่านรับฟังบรรยายในหัวข้อ “PDPA Operation Excellence”

ท่านมีเวลาเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมเพื่อให้เกิด Data Privacy ภายในองค์กรของท่าน และ สามารถตอบโจทย์เรื่อง Consent Enforcement สำหรับกฎหมาย Thailand PDPA ที่จะเกิดในอนาคต เพราะระบบต่าง ๆ ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ต้องได้รับความคุ้มครอง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลร้องขอเช่นกัน   สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทยฯ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ ” PDPA Operation Excellence ”  ใน วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น. ผ่าน Live Webinar ฟรี!           โดยมีเนื้อหาสำคัญในงาน คือ : ระบบเว็บแอพพลิเคชั่นกลางที่เชื่อมต่อกับระบบ “Consent Management Platform (OneTrust)” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ บริษัท  เพื่อ บันทึก และแก้ไขข้อมูล การยินยอมให้จัดเก็บ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Consent) ของผู้ให้ข้อมูล (Data Subject) SecuPi เครื่องมือสำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) เพื่อให้เกิดความมั่นใจและง่ายต่อการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร สอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลทั่วโลก เช่น GDPR, CCPA, Australia Privacy Principle, Brazil’s LGPD,  Canada’s PIPEDA, India’s Personal Data Protection Bill, Japan’s […]

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญทุกท่านรับฟังบรรยายในหัวข้อ “One Storage Platform for Multi Application & Multi Cloud”

สำหรับในยุคปัจจุบันที่การจัดเก็บข้อมูลมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจทุกธุรกิจ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่แต่ละบริษัทต้องหา Storage ที่มีประสิทธิภาพสูงที่เชื่อถือได้ แต่ยิ่งไปกว่านั้นในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ หลายๆองค์กรก็คงจะมองหา Storage ที่มีความยืดหยุ่น คุ้มค่า เหมาะสมกับทุกระบบและลักษณะการใช้งาน รวมไปถึงการดูแลรักษา และการต่อยอดได้ในอนาคต    สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทยฯ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “One Storage Platform for Multi Application & Multi Cloud” ใน วันพุธที่ 19 พฤษภาคม เวลา 14:00 – 15:30 น . ผ่าน Live Webinar ฟรี!  ตอบโจทย์ทุกปัญหาและความต้องการขององค์กรในยุคนี้ ด้วย Product Storage ที่มีคุณสมบัติในการจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลายแม้ว่าจะมาจาก Platform ที่ต่างกัน รวมถึงสามารถใช้งานร่วมกับระบบ Multi Hybrid Cloud ได้อีกด้วย   ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 50 ที่เท่านั้น)