Author Archives: duga

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ” ASUS x Microsoft Webinar “

ASUS ได้ร่วมมือกับ Microsoft ประเทศไทยจัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อเรื่อง “ก้าวสู่ความท้าทายสำหรับการทำงานแบบไฮบริด ตอบโจทย์องค์กรยุคใหม่ด้วย Windows 11 Pro” เพื่อเรียนรู้ถึงแนวทางที่ดีที่สุดในการบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ของพนักงานท่ามกลางการทำงานแบบ Hybrid Work ทั้งจากที่ทำงานและที่บ้านของพนักงาน โดยใช้เครื่องมือจาก Microsoft ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2022 เวลา 14.00 – 15.00 น.   ลงทะเบียนฟรี ! ได้ที่นี่ : https://zoom.us/webinar/register/3616466254024/WN_ZckhlHM6R1u2u736lPzDiQ

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ” Go Cloud Go Green for Public Sector in a New Era”

วิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้เกิดผลกระทบกับการเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วโลกอย่างใหญ่หลวงและหลีกเลี่ยงไม่ได้แบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาตร์ ตลอดหลายปีที่ผ่านมาภาครัฐทั่วโลกต่างใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีคลาวด์อันเป็นกุญแจสำคัญในการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อให้ภาคประชาชนสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ในโลกยุคใหม่ (New Normal) นี้อย่างยั่งยืน (Sustainability) แนวโน้มการใช้นวัตกรรมดิจิทัลคลาวด์อย่างยั่งยืน (Go Cloud & Go Green) ที่เกิดขึ้นทั่วโลกจะเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “Go Cloud Go Green for Public Sector in a New Era” ในวันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ เวลา 10:00 – 11:30 น. เพื่อมาร่วมกันถอดบทเรียนจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากภาครัฐและเข้าใจทิศทางที่องค์กรภาครัฐจะได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศสูงสุด ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ : https://webinars.sap.com/th/sap-gocloud-th/en/registration.aspx

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ “Accelerating the Pace: The Impact of Covid 19 on Digital Infrastructure”

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย DUGA Live Conference : Accelerating the Pace: The Impact of Covid 19 on Digital Infrastructure ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น.   ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 50 ที่เท่านั้น) https://zoom.us/webinar/register/3516454261961/WN_7R2dwDDdQ-SPsky6xKSQgw   Agenda 13.30 – 14.10 :   Accelerating the Pace: The Impact of Covid 19 on Digital Infrastructure เมื่อโควิดมาเยือน โลกทั้งใบก็แทบจะต้องเคลื่อนทุกองคาพยพจากโลกกายภาพไปสู่โลกดิจิทัล ระดับการใช้งานผ่านเครือข่ายและโครงสร้างดิจิทัลได้เพิ่มทวีอย่างมหาศาลในอัตราเร่ง ในฐานะที่ได้ริเริ่มการประมูล 5G เป็นประเทศแรกของอาเซียน 5G โอกาส ก้าวเร่ง ประเทศไทย ได้เร็วขนาดไหน? โดย คุณสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   14.10 – 14.50 […]

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ “Health Information Exchange Platform: Primary Care in Action”

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย DUGA Live Conference : Health Information Exchange Platform: Primary Care in Action ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น.   ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 100 ที่เท่านั้น) https://zoom.us/webinar/register/5216439577635/WN_p2fZpUceR72Fhw3_OK2PPg   Agenda 13.30 – 14.10 : Health Information Exchange Platform: Primary Care in Action โจทย์ใหญ่ของทุกประเทศและของโลก สาธารณสุขพื้นฐานทั่วหน้า ทั่วถึง เท่าเทียม ซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศลำดับต้นๆ ของโลกที่มีการจัดการระบบ Primary Care ได้ดี แน่นอนว่าการเชื่อมต่อข้อมูลประชาชนคือเส้นเลือดใหญ่ที่จะทำให้ Primary Care นี้เดินหน้าต่อได้อย่างทรงประสิทธิภาพทั้งในมิติการรักษา และยั่งยืนในมิติงบประมาณ เราจึงต้องมี Platform เพื่อเชื่อมข้อมูลประชาชนทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดย นพ.ไพฑูรย์ อ่อนเกตุ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลกำแพงเพชร 14.10 – 14.50 : Enabling the […]

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ “Demand-Driven Forecasting: Maximize profitability, market share and customer satisfaction”

แนวคิดการทำนายค่าในอนาคตของปริมาณความต้องการบริโภคสินค้า ของลูกค้าในองค์กร เป็นงานส่วนหนึ่งของฝ่ายขายและการตลาดเพื่อกำหนดเป้าหมาย ของการผลิตให้กับฝ่ายการผลิต และช่วยการวางแผนการผลิตในอนาคต หลักการที่ใช้มักใช้แนวคิดการวิเคราะห์ไทม์ซีรีส์ที่พิจารณาค่าในอดีตที่ผ่านมา  ในลักษณะของตัวแปรสุ่ม และความสัมพันธ์ของตัวแปรสุ่ม ณ เวลาที่ต่างกัน ขอเรียนเชิญ Plant Manager, Production Manager, Supply Chain Manager, Production Planning, Chief Data Officer, Data Scientist, Data Analyst และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง Webinar ในหัวข้อเรื่อง “Demand-Driven Forecasting: Maximize profitability, market share and customer satisfaction” เพื่อรับชมเนื้อหาเชิงลึกด้านการวิเคราะห์เชิงทำนายสำหรับการใช้งานในภาคธุรกิจองค์กร พร้อมความรู้เชิงสถิติและคณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง ไปจนถึงการแนะนำเครื่องมือ SAS Demand Forecasting ที่ได้ทำ Machine Learning เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษจิกายน 2564 เวลา 13.30 – 14.30 น.   ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 100 ที่เท่านั้น) https://zoom.us/webinar/register/2516366295924/WN_dxYSEUnRTz-xDUsYbhN7gg   ใน Webinar ครั้งนี้ ทีมงาน SAS และ Infolyst ซึ่งเป็น Business Partner ของ SAS จะร่วมกันนำเสนอถึงประเด็นดังต่อไปนี้ แนวทางการวิเคราะห์เชิงทำนายที่ใช้งานจริงในธุรกิจ เนื้อหาเชิงสถิติและคณิตศาสตร์ที่จำเป็นต่อการทำนายแนวโน้ม […]

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ “Cyber Resilience – Secure Backups Against Ransomware”

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “Cyber Resilience – Secure Backups Against Ransomware” ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 100 ที่เท่านั้น) https://zoom.us/webinar/register/4016366292890/WN_G08dsb8xTDKKc3qqQrguhA Cyber attack ในยุคปัจจุบันมีอัตราการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากธุรกิจในประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิตอล ข้อมูลภายในจึงมีความสำคัญอย่างมากและหากมีบุคคลเจตนาร้ายจากภายนอกที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ก็เปรียบเสมือนการจับองค์กรเป็นตัวประกัน ดังนั้นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงคือการทำให้ข้อมูลขององค์กรมีความปลอดภัย และพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเข้ามา            Webinar ครั้งนี้จะสรุปถึงรูปแบบภัยคุกคามและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้ทุกองค์กรตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องข้อมูล ที่ไม่ใช่เพียงแค่การมีแผนการสำรองข้อมูลที่ดี แต่ต้องมี Solutions สำหรับรับมือในกรณี Worst case ที่ข้อมูลขององค์กรถูกเข้าถึงได้ และเพื่อให้ธุรกิจกลับมาดำเนินต่อเนื่องได้อย่างอย่างรวดเร็ว ไม่ให้ข้อมูลขององค์กรต้องถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเรียกค่าไถ่และทำให้ธุรกิจต้องหยุดชะงักลง   Agenda 14:00 – 14:05 : Vintcom Welcome & Greeting By Mr.Pisit Supataradit, Sales Director of Vintcom Technology Public Company Limited 14:05 – 14:20 : Opening […]

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ “An AppSec Hero, Level Up Your F5 WAAP Then, Stop The Bots!”

ในปัจจุบัน หลากหลายธุรกิจกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจาก Web Attack – ที่มุ่งเน้นโจมตีข้อมูลและแอพพลิเคชั่นขององค์กร สร้างความเสียหายเป็นจำนวนหลายพันล้านบาทในแต่ละปี Exclusive Networks (Thailand) และ F5 Networks ร่วมกับ Metro Systems Corporation Plc. ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ “An AppSec Hero, Level Up Your F5 WAAP Then, Stop The Bots!” ที่จะชี้ให้เห็นถึงภัยคุกคามจากภัยคุกคามไซเบอร์ซีเคียวริตี้ และการนำโซลูชั่นของ F5 คือ Application Security Manager (ASM) เข้ามารับมือจัดการกับภัยคุกคามนี้ได้อย่างไร โดยงานสัมมนาออนไลน์จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านทาง Microsoft Teams ท่านสามารถเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ได้โดย scan QR Code หรือคลิกด้านล่างเพื่อลงทะเบียน https://link.absolutealliances.com/cb/c/5993/162/e0007wg/2c0c3b4/F/F/F/F

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ “The Next Normal Education: Accelerating Research & Innovation for New Skills”

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย DUGA Live Conference : Thailand Smart City Model for Happiness and Local Value ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น.   ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 100 ที่เท่านั้น) bit.ly/3bcBuGU   Agenda 13.30 – 14.10 : Creating an Effective Hybrid Learning  for the Post-Pandemic World การศึกษาทางไกลและผสมผสานสำหรับ “ทุกคน” กลายเป็นความนิยมใหม่ที่เกิดขึ้น Covid-19 ทำให้มหาวิทยาลัยหลายแห่งต้องปรับเปลี่ยนไปสู่รูปแบบดังกล่าวและปรับตัวอย่างทันท่วงที มหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมเหล่านี้ได้ก่อน จะสามารถตอบสนองได้เร็วกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่า โดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   14.10 – […]

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ” Thailand Smart City Model for Happiness and Local Value”

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย DUGA Live Conference : Thailand Smart City Model for Happiness and Local Value ในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น.   ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 100 ที่เท่านั้น) bit.ly/3lJX4J8   Agenda 13.30 – 14.10 : How Data Can Accelerate the Smart City Transition เราไม่สามารถพัฒนาเมือง หรือพื้นที่ได้ด้วยการจินตนาการโดยปราศจากข้อมูล และจะต้องเป็นข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการเก็บและวิเคราะห์อย่างมีนัยยะสำคัญ สมกับการเป็นฐานข้อมูลแห่งเมือง และข้อมูลนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในอัตราเร่งการพัฒนาเมืองอย่างมีแบบแผน และสร้างคุณค่าอย่างแท้จริง โดย คุณประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล   14.10 – 14.30 : Smart City Cyber Security […]