Author Archives: duga

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญทุกท่านรับฟังบรรยายในหัวข้อ “AI-Powered Process and Automation”

คุณรู้หรือไม่ คนกรุงเทพติดอันดับ 3 ของเมืองที่คนทำงานหนักที่สุดในโลก การทำงานที่หนักเกินไป อาจจะเป็นการทำงานแบบซ้ำๆๆ การทำงานที่ไม่มีขั้นตอนที่ถูกต้อง   การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย IBM Process mining and RPA Robotic Process Automation เข้ามาช่วยพัฒนาองค์กรมาปรับการทำงานที่สมดุล ให้พนักงานไม่ต้องทำงานหนักเกินไป  (Overworked) ให้พนักงานมี Work-Life Balance คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไร   สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ ” AI-Powered Process and Automation” โดยทาง MSC ได้รับเกียรติจากทาง บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) มาแชร์ประสบการณ์ต่างๆ ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 – 11.00 น. ผ่าน Live Webinar ฟรี!

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญทุกท่านรับฟังบรรยายในหัวข้อ “Minitab Virtual Workshop – Exploring Hospital Data”

ข้อมูลในโรงพยาบาลนั้นมีมากมาย เช่น เวลารอคอย, ระยะเวลาเข้าพักของผู้ป่วย, จำนวนเตียงที่ไม่พร้อม, จำนวนผู้ติดเชื้อหลังผ่าตัด เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญต่อผู้เชี่ยวชาญในการขับเคลื่อนการตัดสินใจด้วยผลลัพธ์ทางสถิติที่น่าเชื่อถือ มาร่วมกันสำรวจและเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ ด้วย Minitab Statistical Software ผ่านชุดข้อมูลตัวอย่างในโรงพยาบาล เพื่อให้เห็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูล มองเห็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการรักษาพยาบาลและการให้บริการด้านสุขภาพ   สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทยฯ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ Minitab Virtual Workshop – Exploring Hospital Data ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 -15:00 น. โดย คุณรัฐพงษ์ ยอดสีมา Statistical Support จาก Minitab Thailand   ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 100 ที่เท่านั้น) https://zoom.us/webinar/register/WN_1uW8SqmPQ0GYAfRTq1SZdw

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญทุกท่านรับฟังบรรยายในหัวข้อ “SAP Advisory Day: เพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ ด้วยการขับเคลื่อนข้อมูลอัจฉริยะ”

ความสำเร็จของทุกองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนขึ้นอยู่กับความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อรองรับการตัดสินใจอย่างถูกต้องเหมาะสม ควบคู่ไปกับการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน   ปัจจุบันเราสามารถเข้าถึงข้อมูลจำนวนมากได้อย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัส และเราสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกได้อย่างชาญฉลาดเพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น ในโลกยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การระบุแบบแผน (Pattern) เพื่อช่วยให้เราดำเนินการปรับเปลี่ยนได้อย่างทันท่วงทีและบรรลุเป้าหมายอย่างเหมาะสมจำเป็นต้องอาศัยการดำเนินการที่มากกว่าเพียงแค่การเก็บรวบรวมข้อมูลและการสร้างคลังข้อมูลสำหรับบิ๊กดาต้า (Big Data)   สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทยฯ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ SAP Advisory Day: เพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ ด้วยการขับเคลื่อนข้อมูลอัจฉริยะ (เป็นภาษาไทย) ใน วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 15:00 – 16:00 น. เพื่อรับฟังข้อมูลความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิธีการสร้างองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเรียลไทม์ และวิธีการแปรเปลี่ยนข้อมูลบิ๊กดาต้า ให้กลายเป็นข้อมูลอัจฉริยะหรือสมาร์ทดาต้า (Smart Data) ซึ่งจะช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ในการดำเนินงาน   ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (50 ที่สุดท้ายเท่านั้น)

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญทุกท่านรับฟังบรรยายในหัวข้อ “Hyperautomation with SAP Workflow Management and SAP Intelligent RPA”

ในยุคปัจจุบัน Hyperautomation หรือการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเช่นปัญญาประดิษฐ์ (AI) แมชชีนเลิร์นนิ่ง (ML) และระบบอัตโนมัติของกระบวนการหุ่นยนต์ (RPA) เพื่อทำงานอัตโนมัติอย่างที่มนุษย์เคยทำนั้นกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นทางธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ องค์กรต่างๆเริ่มที่จะใช้ระบบอัตโนมัติแทนการใช้แรงงานมนุษย์เพื่อประสิทธิผลที่ดีขึ้น ช่วยยกระดับและการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า และปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมการบริโภคในยุคชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal           สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทยฯ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ Hyperautomation with SAP Workflow Management and SAP Intelligent RPA ใน วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564   เวลา 10:00 น. เพื่อทำความรู้จักและเรียนรู้ว่า Hyperautomation นั้นช่วยให้ธุรกิจของคุณ transform และก้าวเข้าสู่การเป็น Intelligent Enterprise ได้อย่างไร โดยมีคุณ Sirinop Raktaetrakul (DTO Platform, Technology and innovation – SAP Southeast Asia ) มาร่วมบรรยายในครั้งนี้   ผู้ลงทะเบียน และทำแบบสอบถาม 30 ท่านแรก มีสิทธิ์รับ e-Coupon จาก Starbucks มูลค่า 500 บาท   ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 50 ที่เท่านั้น)

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญทุกท่านรับฟังบรรยายในหัวข้อ “PDPA Operation Excellence”

ท่านมีเวลาเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมเพื่อให้เกิด Data Privacy ภายในองค์กรของท่าน และ สามารถตอบโจทย์เรื่อง Consent Enforcement สำหรับกฎหมาย Thailand PDPA ที่จะเกิดในอนาคต เพราะระบบต่าง ๆ ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ต้องได้รับความคุ้มครอง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลร้องขอเช่นกัน   สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทยฯ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ ” PDPA Operation Excellence ”  ใน วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น. ผ่าน Live Webinar ฟรี!           โดยมีเนื้อหาสำคัญในงาน คือ : ระบบเว็บแอพพลิเคชั่นกลางที่เชื่อมต่อกับระบบ “Consent Management Platform (OneTrust)” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ บริษัท  เพื่อ บันทึก และแก้ไขข้อมูล การยินยอมให้จัดเก็บ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Consent) ของผู้ให้ข้อมูล (Data Subject) SecuPi เครื่องมือสำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) เพื่อให้เกิดความมั่นใจและง่ายต่อการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร สอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลทั่วโลก เช่น GDPR, CCPA, Australia Privacy Principle, Brazil’s LGPD,  Canada’s PIPEDA, India’s Personal Data Protection Bill, Japan’s […]

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญทุกท่านรับฟังบรรยายในหัวข้อ “One Storage Platform for Multi Application & Multi Cloud”

สำหรับในยุคปัจจุบันที่การจัดเก็บข้อมูลมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจทุกธุรกิจ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่แต่ละบริษัทต้องหา Storage ที่มีประสิทธิภาพสูงที่เชื่อถือได้ แต่ยิ่งไปกว่านั้นในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ หลายๆองค์กรก็คงจะมองหา Storage ที่มีความยืดหยุ่น คุ้มค่า เหมาะสมกับทุกระบบและลักษณะการใช้งาน รวมไปถึงการดูแลรักษา และการต่อยอดได้ในอนาคต    สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทยฯ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “One Storage Platform for Multi Application & Multi Cloud” ใน วันพุธที่ 19 พฤษภาคม เวลา 14:00 – 15:30 น . ผ่าน Live Webinar ฟรี!  ตอบโจทย์ทุกปัญหาและความต้องการขององค์กรในยุคนี้ ด้วย Product Storage ที่มีคุณสมบัติในการจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลายแม้ว่าจะมาจาก Platform ที่ต่างกัน รวมถึงสามารถใช้งานร่วมกับระบบ Multi Hybrid Cloud ได้อีกด้วย   ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 50 ที่เท่านั้น)

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญทุกท่านรับฟังบรรยายในหัวข้อ “RISE with SAP – Business Transformation Made Easy Webinar”

คุณจะกลับมาควบคุมธุรกิจในโลกที่ไม่มีอะไรเป็นเรื่องปกติต่อไปได้อย่างไร? โดยการทำให้การปรับตัวทางธุรกิจเป็นเรื่องง่ายดาย โดยการทำให้องค์กรอัจฉริยะเกิดขึ้นจริง ในยุคนิวนอร์มอล การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจคือการเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทาง เพื่อให้ประสบความสำเร็จ ธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อคงความนิยมและเป็นผู้นำในการแข่งขัน จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณสามารถบรรลุเป้าหมายในการปรับตัวได้อย่างง่ายดาย — ตามเงื่อนไขและระยะเวลาของคุณเอง — จะเป็นอย่างไรถ้าการปรับตัวทางธุรกิจมาพร้อมการบริการและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทของคุณเกิดความคล่องตัว ยืดหยุ่น และโปร่งใสตามที่คุณต้องการ โดยไม่มีภาระใด ๆ ทั้งหมดที่พูดมาเป็นไปได้แล้วในตอนนี้! สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทยฯ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ (ภาษาไทย) Business Transformation Made Easy Webinar จะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณต้องทำอย่างไรบ้าง ใน วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม ระหว่าง 10:00 – 11:00 น . เพื่อทำความเข้าใจวิธีที่จะทำให้ธุรกิจของคุณเป็นองค์กรอัจฉริยะ ตามเงื่อนไขและระยะเวลาของคุณ ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 50 ที่เท่านั้น) ไฮไลท์สำคัญ Intelligent Enterprise: บริหารองค์กรของคุณอย่างดีที่สุด — เพิ่มความยืดหยุ่นให้มากขึ้น ทำกำไรได้มากขึ้น และยั่งยืนมากขึ้น RISE with SAP: ข้อเสนอที่นำทุกสิ่งที่คุณต้องการมารวมกันเพื่อแปลงร่างธุรกิจของคุณในแบบที่เหมาะกับคุณที่สุด Business Transformation as a service: ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำให้การปรับตัวทางธุรกิจของคุณง่ายขึ้นในแพ็กเกจเดียว โดยที่คุณไม่ต้องใช้เงินลงทุนล่วงหน้าสูง

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญทุกท่านรับฟังบรรยายในหัวข้อ “Intelligent Automation Webinar”

องค์กรที่มองการ์ณไกล  กำลังใช้ระบบ Automation และ AI เพื่อเพิ่มจุดแข็งหลัก เสริมจุดอ่อน และส่งเสริมให้พนักงานมุ่งเน้นไปยังสิ่งที่สำคัญ เครื่องมืออัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้คุณสามารถทำงานรูปแบบใหม่ ๆ และกำหนดเป้าหมายกระบวนการทางธุรกิจและไอทีได้หลากหลายขึ้น สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทยฯ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ ” Intelligent Automation Webinar”  ใน วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น. ผ่าน Live Webinar ฟรี! เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางสู่โซลูชันระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ หรือ Intelligent Automation โดยมีเนื้อหาสำคัญในงาน คือ : ทำงานร่วมกันได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อสร้างและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจผ่านการทำ Process Mapping สร้าง Dashboard ที่ออกกำหนดเองได้ แสดงภาพตัวชี้วัดและ KPI ของคุณจากข้อมูลที่ไหลผ่านระบบอัตโนมัติ บรรลุ ROI ที่เร็วขึ้นด้วยระบบ RPA ที่ขับเคลื่อนด้วย AI **ลงทะเบียนวันนี้รับฟรี สติกเกอร์ฆ่าเชื้อโรคติดโทรศัพท์ ให้คุณปลอดภัยทุกเวลา เพราะเราห่วงใยคุณ** ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 50 ที่เท่านั้น)

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญทุกท่านรับฟังบรรยายในหัวข้อ “The Next Generation: Diverse Perspectives”

เสริมความเข้าใจในเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรในปี 2021 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้าง Infrastructure เพื่อรองรับแอพพลิเคชั่นในรูปแบบ Container ในสภาพแวดล้อมแบบ Multi-Cloud รวมถึงการทำ application backup บน Container, Kubernetes ว่ามีหลักการในการทำอย่างไรบ้าง เพิ่มเติมด้วยแนวทางที่จะทำให้ Data loss เกิดขึ้นน้อยที่สุดด้วยเทคโนโลยีล่าสุดจาก Veeam ที่เรียกว่า Continuous Data Protection (CDP) และแนวทางการปกป้องข้อมูลบน Microsoft Office 365 และปิดท้ายด้วยวิธีการป้องกัน ransomware ด้วยการทำงานร่วมกันของ solution ระหว่าง Veeam , Nutanix และ Trend Micro สุดท้ายรับฟังบริการใหม่ล่าสุด ศูนย์ SOC ที่ให้บริการด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ   สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมด้าน Data Management ให้กับองค์กร”  ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 11.30 น. ผ่าน Live Webinar ฟรี!  ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 100 ที่เท่านั้น)     **ลงทะเบียนวันนี้รับฟรี สติกเกอร์ฆ่าเชื้อโรคติดโทรศัพท์ ให้คุณปลอดภัยทุกเวลา เพราะเราห่วงใยคุณ**   ลงทะเบียนที่นี่ (คลิก)  

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญทุกท่านรับฟังบรรยายในหัวข้อ “The Next Generation: Diverse Perspectives”

องค์กรต่าง ๆ ในปัจจุบันต้องการปรับปรุงสถาปัตยกรรมข้อมูลระบบไอทีให้ทันสมัย   เพื่อให้ทันกับความต้องการของข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ เพิ่มมากขึ้น โดย 98% ของ บริษัทที่วางแผนที่จะใช้ Cloud หลายตัวภายในปี 2564 มีความจำเป็นในการปรับปรุงสถาปัตยกรรมข้อมูลให้ทันสมัย  ซึ่งแบ่ง แบบ silo ให้มุมมองเดียวของข้อมูลที่เป็นระเบียบและอยู่ภายใต้การควบคุมไม่มีความชัดเจนมากพอ เชิญรับฟังการบรรยาย เพื่อคิดค้นวิธีการดำเนินธุรกิจข้อมูลและ AI แบบใหม่ที่มีการออกแบบและพัฒนาบริการระดับโลกของไอบีเอ็ม เพื่อความคล่องตัวและความสามารถในการทำงานร่วมกัน และเรียนรู้ว่าการอัพเกรดบริการปัจจุบันของคุณทำได้อย่างไรด้วยโซลูชั่น Cloud Pak for Data และเทคโนโลยีด้าน Data & AI จากไอบีเอ็ม