Author Archives: duga

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ “Software Lifecycle Excellence with Micro Focus Performance Engineering & RPA”

Software Lifecycle Excellence เป็นการจัดการวัฏจักรซอฟต์แวร์อย่างยอดเยี่ยม ด้วยเครื่องมือ Micro Focus Performance Engineering และ RPA ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดการความต้องการสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การทดสอบซอฟต์แวร์  การจัดการการเปลี่ยนแปลงในแบบอัตโนมัติ เป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพในเวลาอันสั้น ให้วงจรวัฏจักรซอฟต์แวร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทยฯ ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาออนไลน์  “Software Lifecycle Excellence with Micro Focus Performance Engineering & RPA” ผ่าน Live Webinar ฟรี! ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 64 เวลา 10:00 – 11:00 น.   ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 100 ที่เท่านั้น) https://zoom.us/webinar/register/8016322959710/WN_Estk_2fgSeSvsDr0EqAc1g

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ” Citizens-Centric Continue Learning Data Analytics :Changing the Government Paradigm Insight”

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย DUGA Live Conference : Empowering Thailand Through Trusted Digital Public Service  ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 100 ที่เท่านั้น) https://us06web.zoom.us/webinar/register/1316316452015/WN_Gr63zBAZTPudOz7t2dZYSg พร้อมลุ้นรับ Gift Voucher จาก Lotus /Starbuck/Grab Food Agenda 13.30 – 14.10 : Citizens-Centric Continue Learning Data Analytics :Changing the Government Paradigm Insight: Action: Outcomes เราต้องเปลี่ยนนิยามการทำงานของรัฐใหม่ทั้งหมด จะครองใจประชาชนได้ ต้องเข้าใจประชาชน จะเข้าใจประชาชนได้ ต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชาชน การขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญทั้งปริมาณมหาศาล และ จากแหล่งที่มา ทำให้ภาครัฐต้องเตรียมพร้อมรับมือในการหาเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระดับความเข้าใจที่ลึกซึ้ง โดย ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ ที่ปรึกษาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 14.10 […]

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ” DUGA Live Conference : Disruptive Technology in Healthcare

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย DUGA Live Conference : Healthcare Technology Summit ” Disruptive Technology in Healthcare ” ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564  เวลา 13.30 – 15.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 100 ที่เท่านั้น) https://us06web.zoom.us/webinar/register/1116304000045/WN_dIORSy1MQqyvkdhF5fVl0A Agenda 13.30 – 14.10 : AI vs Doctor’s Touch การนำ AI เข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการดูแลรักษาสุขภาพ เปรียบเทียบกับการดูแลด้วยแพทย์จริง ๆ อะไรคือ Perfect Match Solution เราปฏิเสธไม่ได้ว่า เทรนด์เรื่อง AI มาแน่ แล้วเราจะนำมา integrate ใช้แค่ไหนในการดูแลรักษา ใช้ทำอะไร โดย คุณศรัณยู ชเนศร์  รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 14.10 – 14.50 : Accelerating Innovation in Healthcare The […]

ไอบีเอ็ม จับมือพาร์ตเนอร์กว่า 20 รายจัดสัมมนาออนไลน์ IBM Solutions Summit 2021 powered by IBM Partners

     สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเรียนเชิญ CEOs, Owners/founders, COOs, CIOs, CTO, IT directors, Line of Business leaders, Senior IT professionals, IT Manager, Cloud Engineer, Data Center Engineer, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วม IBM Virtual Event ในงาน “IBM Solutions Summit 2021 powered by IBM Partners” เพื่อเรียนรู้แนวโน้มเทคโนโลยีหลัก ไฮบริดคลาวด์ เอไอ และซีเคียวริตี้ ที่สามารถขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติตอบโจทย์ องค์กรในโลกยุคดิจิทัลที่ต้องตอบสนองลูกค้าด้วยความรวดเร็ว รู้ใจและปลอดภัยสูง ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2021 เวลา 08.30 – 13.00 […]

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญทุกท่านรับฟังบรรยายในหัวข้อ “บูรณการศึกษาวิถีใหม่ ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี (Delivering Next-Generation Education with SAP Student Lifecycle) “

     ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมฟังบรรยายผ่าน Webinar ในหัวข้อ บูรณาการกิจการ การศึกษาวิถีใหม่ ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี (Delivering Next-Generation Education with SAP Student Lifecycle) ในวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30-12.00 น. เพื่ออัปเดตเทคโนโลยีล่าสุด ในการบริหารจัดการระบบการศึกษา ซึ่งครอบคลุม สภาพแวดล้อมการศึกษา, การจัดการเนื้อหา, การประเมินผล, การบริหารวิทยากร-ผู้สอน, การลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา การบริหารทุนการศึกษา และการรวมรวบข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นจากครูผู้สอน, ผู้เรียน และเจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษา รายงานวิเคราะห์แบบสำรวจความคิดเห็น โดยใช้แพลทฟอร์ม เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย   ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 100 ที่เท่านั้น) https://us06web.zoom.us/webinar/register/2216270153008/WN_heYtPm_1StaJpMgG-VJNWg   ISS Consulting จึงร่วมกับ SAP จัดงานสัมมนา Webinar ครั้งนี้ขึ้น เพื่อนำเสนอเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการองค์ประกอบ และสภาพแวดล้อม และกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยมีเนื้อหาดังนี้   แพลตฟอร์มบริหารจัดการนักเรียนนักศึกษาแบบครบวงจร ตั้งแต่การรับสมัครนักเรียนนักศึกษา, การลงทะเบียนเรียน, การสอบและวัดผล, การออกเกรด, การแนะแนวการศึกษา, การสนับสนุนทุนการศึกษา ไปจนถึงการจบการศึกษา เพื่อให้การบริหารจัดการ บุคคลากร ทั้งนักเรียนนักศึกษา หรืออาจารย์ […]

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ “The Big Data & Cloud Game Changer-Practical Experiences”

     สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย DUGA Live Conference : Big Data & Cloud Computing ในวันพฤหัสบดีที่ 19สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น.เพื่อร่วมกำหนด Big Data Analytics Direction ของประเทศไทย ช่วยสร้างเครื่องมือในระดับชาติให้เกิดขีดความสามารถใหม่ๆและเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกสองนวัตกรรมนี้ คือ Big Data และ Cloud ว่าจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดัน Thailand 4.0 เร่งให้เกิดกระบวนการค้นคว้าและนวัตกรรม นำไปสู่การวิจัยในสาขาใหม่ๆ ส่งเสริมให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ที่ต้องขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 100 ที่เท่านั้น) https://us06web.zoom.us/webinar/register/3816281483945/WN_JbVZXBzuRGWu3ZWUWdG4Ew Agenda 13.30 – 14.10 : The Essence of Data Visualization: How to Present Data-Driven Insight ในโลกของ Big Data เราต้องสร้างภาพจากมหาสมุทรแห่งข้อมูลให้ได้ เพราะมิฉะนั้น เราจะถูกความท่วมท้น ความหลากหลาย ความรวดเร็วของข้อมูล ทำให้เกิดความสับสนของการนำไปใช้ ไม่สามารถเชื่อมโยง หรือ นำเสนอได้ พลังของการโน้มน้าวชักจูง จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ประสาทสัมผัสด้วยสายตา ให้เรารับข้อมูลปริมาณมาก ๆ […]

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ “Trusted Digital Economy in the Next Normal”

     สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย DUGA Live Conference : Privacy & Security ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอแนวคิด แนวปฏิบัติ คำแนะนำและกรณีศึกษาต่าง ๆ รวมถึงนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล Data Security ที่เหมาะสม สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ในการเดินหน้า Data Privacy & Security   ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 100 ที่เท่านั้น) https://us06web.zoom.us/webinar/register/5716281031438/WN_DZRoQHHCQua6us_fjynR1w   Agenda 13.30 – 14.10 : The Privacy Imperatives of Consumer Data อาจเป็นความย้อนแย้งระหว่างความเป็นส่วนตัวที่คนส่วนใหญ่มักหวงแหน กับความสะดวกสบายที่คนส่วนใหญ่มักหวงแหน กับความสะดวกสบายที่คนส่วนใหญ่ต้องการจากองค์กรหรือแบรนด์ การเก็บข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าก็มักจะกังวลเรื่อง Privacy กับไม่มีข้อมูลแล้วจะดูแลลูกค้าได้อย่างไร จึงเป็นโจทย์สำคัญที่ธุรกิจกำลังสับสนว่า แล้วจะเดินหน้าต่ออย่างไร Privacy กับการพัฒนา Customer Experience ยังจะเดินไปพร้อมกันได้หรือไม่ โดย ดร.ประถมพงศ์ ศรีนวล เศรษฐกรเชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 14.10 […]

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญทุกท่านรับฟังบรรยายในหัวข้อ “Digital Transformation in a midst of the Pandemic”

     Digital Disruption กำลังจู่โจมในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงทุกหน่วยงานของไทยไม่เว้นแต่สถาบันการศึกษา ที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อลดผลกระทบเชิงลบที่จะเกิดขึ้น เมื่อเทคโนโลยีกำลังปฏิวัติโลกข้อมูลข่าวสารทำให้การเข้าถึงความรู้ต่างๆ ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ได้ทุกที่ทุกเวลา หลายคนพูดถึงวิกฤตของสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีบทบาทหลักในการให้ความรู้กับสังคมไทยมาช้านาน ในโลกอนาคต สถาบันการศึกษายังจำเป็นอยู่หรือไม่? และจะรับมือจากการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัวในห้วงเวลาแห่งวิกฤติการณ์ของการระบาดจากไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19      ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมชมการบรรยาย Live Webinar ในหัวข้อ “Digital Transformation in a midst of the Pandemic” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:00 – 15:00 น. เพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในกระบวนการ Digital transformation โดยมีวิทยากรรับเชิญจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิทยากรรับเชิญ: นางสาวหัฏฐกานต์ กรัณย์ไพศาล รักษาการแทนหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี นางสาวนฤมล สุทธิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ นายพงศ์ธน ฤดีอัครเสรี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งวันนี้ https://webinars.sap.com/th/sap-her-roundtable-th/en/registration.aspx?source=duga  

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญทุกท่านรับฟังบรรยายในหัวข้อ “AI-Powered Data Webinar – How you can get more from your Data ? “

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล  และการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดทั่วทั้งองค์กรโดยการนำ AI มาประยุกต์เข้ากับข้อมูล การใช้ประโยชน์จากพลังของข้อมูลผ่าน AI   จะช่วยให้สามารถปลดล็อกคุณค่าของข้อมูลเชิงลึกขององค์กรในทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การดำเนินการเบื้องหลังไปจนถึงการดำเนินงานเพื่อการตลาด เรียนเชิญข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ เพื่อเรียนรู้วิธีเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลในองค์กร พร้อมการขับเคลื่อนด้วย  AI   ในแนวคิดและวิธีการเกี่ยวกับข้อมูล ในแง่มุมของ การจัดการข้อมูล การบูรณาการข้อมูลและการกำกับดูแล Datawarehouse หรือคลังข้อมูลและแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูล สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทยฯ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ใน วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 – 11.00 น. ผ่าน Live Webinar ฟรี!   ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายและกรอกแบบสอบถาม 30 ท่านแรกรับ Lunch Box Set ฟรี https://bit.ly/3w0F8f2

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมฟัง Webinar ในหัวข้อเรื่อง “สร้างพื้นฐาน Network สำหรับองค์กรสมัยใหม่ ด้วย Infoblox”

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเรียนเชิญ CEO, CTO, ผู้บริหาร, ผู้ดูแลระบบ IT ไม่ว่าจะเป็น องค์กร บริษัทเอกชน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หน่วยงานรัฐบาล และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง Webinar ในหัวข้อเรื่อง “สร้างพื้นฐาน Network สำหรับองค์กรสมัยใหม่ ด้วย Infoblox”   ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 – 14.30น. ผ่าน Live Webinar ฟรี! ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 100 ที่เท่านั้น)https://zoom.us/webinar/register/1616236819474/WN_-K4uudFZQgGVZBRm8Gocmg           อัพเดทแนวโน้มเทคโนโลยีทางด้าน DDI (DNS,DHCP,IPAM) และภัยคุกคามที่มีหลากหลาย สำหรับการองค์กรสมัยใหม่ ทั่วโลกที่เป็นแบบ Hybrid-Cloud ในปัจจุบันที่รองรับการทำงานแบบ Work From Anywhere, หลากหลายสาขาขนาดย่อม และ พร้อมรับมือกับ IoT , SD-WAN, IPv6 และการใช้ Cloud พร้อมการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน สะดวก และ ปลอดภัย ไม่ซับซ้อน           การเปลี่ยนมาใช้งานบนระบบคลาวด์ขององค์กรต่างๆ ก่อให้เกิดช่องโหว่ ทางด้านความปลอดภัยและเกิด เหตุการณ์การโจมตีทางด้าน Cyber โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นพนักงานและผู้บริหารที่ทำงาน จากทางไกลทุกหน่วยงาน จากรายงาน Cyberthreat Intelligence เดือนเมษายน 2564 ของ Infoblox พบว่าเกิด Surface attack เพิ่มขึ้นอย่างมาก และการลักลอบส่งข้อมูลจากเครื่องพนักงานออกไปไปยังภายนอกองค์กรนั้นเกิดขึ้นได้โดยง่าย และพบได้บ่อยขึ้นมาก           ท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถขอเข้ารับการตรวจสุขภาพ DNS (DNS Traffic Assessment) ได้ฟรี […]